Showing 2428 results

Archival description
Emigración galega
Print preview View:

15 results with digital objects Show results with digital objects

Programa "Gran Festival"

Programa coas letras das cancións a interpretar no Gran Festival do día 16/05/1931, organizado pola "Sociedad pro-escuelas en Bandeira" (1 páxina)

Sociedad pro-escuelas en Bandeira

Cartas enviadas por Carlos Velo Cobelas

Correspondencia enviada por Carlos Velo Cobelas, Presidente do "Padroado de Cultura Galega de México" e Delegado do "Consello de Galiza" en México, a diversos cargos do "Consello de Galiza" en Bos Aires:

 • Alberto Vilanova, Concelleiro do "Consello de Galiza" (31/07/1964), (06/08/1964) e (08/08/1964)
 • Lois Fuentes, Secretario de Goberno e Coordinación (13/11/1964)
 • Antón Alonso Ríos, Secretario Xeral (14/10/1968)

Consello de Galiza

Libros de contabilidade

Libro de contabilidade do "Consello de Galiza" dos anos 1945-1968 (149 páxinas), conservado en formato papel (fotocopias), microfilme e dixital:

 • 1945: 31 xaneiro, 28 febreiro, 31 marzo, 30 abril, 1 maio, 12 xuño, 30 xuño, 3 xullo, 18 xullo, 26 xullo, 31 agosto, 30 setembro, 10 outubro, 28 novembro, 18 decembro, 21 decembro, 31 decembro
 • 1946: 1 xaneiro, 2 xaneiro, 4 xaneiro, 16 xaneiro, 19 xaneiro, 11 febreiro, 16 febrerio, 18 febreiro, 23 febreiro, 28 febreiro, 9 marzo, 30 marzo, 20 abril, 26 abril, 10 maio, 8 xuño, 12 xuño, 30 xuño, 31 xullo, 23 agosto, 7 novembro, 29 novembro, 5 decembro, 23 decembro, 24 decembro, 31 decembro
 • 1947: 20 marzo, 24 marzo, 24 maio, 5 xuño, 31 xullo, 11 outubro
 • 1948: 13 xaneiro, 23 febreiro, 12 marzo, 27 xullo, 24 agosto, outubro (sen data), 24 novembro, 21 decembro
 • 1949: 15 novembro, decembro (sen data)
 • De 1950 a 1968: táboa de cada ano

Consello de Galiza

Consello de Galiza : Boletín Oficial Informativo

Este boletín editado polo Consello de Galiza ten a finalidade de difundir as ideas defendidas por esta entidade política e expoñer os propósitos dos seus membros en materia de acción política, cultural e patriótica con referencia a Galicia. Inclúe ademais información sobre as actividades organizadas polo Consello de Galiza e as súas delegacións noutros países.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

 • 1963: agosto; setembro-outubro
 • 1965: febreiro
 • 1966: xaneiro
 • 1967: novembro

Consello de Galiza

Carta

Carta enviada polo Presidente da sociedade "Centro Gallego y Saviñao", José Picallo Durán, á Directora do Arquivo da Emigración Galega, María Xosé Rodríguez Galdo, o día 28/04/1997 en contestación á súa solicitude de información, indicando as celebracións nas que participa anualmente. Adxuntos á carta remitiron a seguinte documentación:

 • Escudo
 • Fotocopia de Estatutos
 • Memoria do último exercicio
 • Comisión Directiva
 • Reseña histórica
 • Documentación sobre a súa fusión coa "Asociación Saviñao y sus contornos"
 • Recreo Social
 • Documentación sobre a súa participación en concursos da Xunta de Galicia
 • Material informativo sobre actividades
 • 2 números da revista "Galicia en Rosario"

Centro Gallego de Rosario, asociación mutual

Aquí...Galicia! : Órgano de la Peña Cultural Rosalía de Castro

Esta revista editada pola Peña Cultural Galega da cidade de Rosario, ten a finalidade de «promover el conocimiento integral de Galicia en todos sus aspectos: cultural, geográfico, histórico, social, económico [...] para profundizar nuestro amor para Galicia, recordando que se ama más lo que se conoce mejor. Será este periódico el lazo de unión entre todos los gallegos, hijos de gallegos o, simplemente, galleguistas». Informa das actividades, historia e vida interna da entidade editora e doutras asociacións da colectividade, incluíndo artigos sobre diversos aspectos da cultura galega (historia, xeografía, bibliografía, galegos ilustres, poesía, literatura, pintura, teatro, prensa, lingua, etc.).

Número conservado en formato papel (fotocopias):

 • 1961: n. 6

Peña cultural galega Rosalía de Castro

Libro copiador

Libro copiador da correspondencia da "Sociedad Finisterre en América" dos anos 1928-1929, conservado en formato microfilme.

Sociedad Finisterre en América

A Terra : Órgano del Centro Gallego

Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

Número conservado en formato papel (fotocopias) e dixital:

1920: maio

Centro Gallego de Córdoba

Hispano : Centro Social y Cultural Español de Toronto

Esta publicación societaria foi editada polo Club Hispano de Toronto para informar sobre as súas actividades e sobre a vida da colectividade española alí asentada. Aparecen ademais artigos sobre a cultura española. Conta con seccións de humor, pasatempos, etc.

Número conservado en formato papel:

 • 1994: febreiro (30º aniversario)

Club Hispano de Toronto

Memorias sociais

Memoria anual editada por "Estadio Español de Las Condes".

Números conservados en formato papel:

2001
2002
2003
2004

Estadio Español de Las Condes

Boletín Informativo

Boletín Informativo editado pola "Asociación española de beneficencia de Costa Rica".

Números conservados en formato papel:

1996: n. 21-32
1997: n. 33-35, 44

Asociación española de beneficencia de Costa Rica

Correo de España : Semanario de la colonia española

Esta publicación foi editada polo Centro Español de Costa Rica para informar á colectividade española alí asentada sobre as noticias que acontecían en España e en todo o mundo (por países) (coas seccións «Noticias de Europa», «América Latina», «Política española», «España. Noticias generales»). Na portada de moitos números aparecen reproducións de monumentos arquitectónicos españois ou de destacados políticos ou prohomes da colectividade; aparecen tamén noticias sobre escritores e actos culturais. Hai que destacar o número extraordinario correspondente ao 12 de outubro de 1908 dedicado á figura de Cristóbal Colón e ao descubrimento de América. Teñen como lema da publicación «Fundado para estrechar los lazos que unen a ambos países».

Números conservados en formato papel (fotocopias):

1908: n. 1-12; 14-18; 20-33
1909: 34-73; 75-76

Centro Español de Costa Rica

Revista Cultural

Esta revista cultural foi editada polo Centro Cultural Español de Medellín para informar aos seus socios das actividades do centro e da colectividade española asentada no país na sección «España en Medellín». Conta tamén con numerosos artigos de carácter histórico das relacións entre España e América e tamén da cooperación actual entre ambos («España y América» e «Ensayos y Estudios», «Colombia y España»). Aparecen ademais noticias culturais, información sobre libros e conferencias, etc.

Número conservado en formato papel:

1983: n. 1

Centro cultural español de Medellín

Results 1 to 20 of 2428