Órganos de dirección e goberno Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas Unidade documental composta 1973
02 Estatutos Serie 1932 -
01 Xuntas Directivas Subsección 1913 -
02 Asembleas de socios Subsección 1872 -
01 Estatutos da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Unidade documental composta 1932 -
01 Regulamentos da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Unidade documental composta 1872 -
04 Área educativa Subsección 1871 -
01 Documentación relativa á "Fundación Escuela agrícola Pedro Murias" Unidade documental composta 1913 -
03 Regulamentos Serie 1872 -
01 Documentación relativa ao Panteón social Unidade documental composta 1941 -
01 Organización e xestión Serie 1871 -
01 Libros de Actas Serie 1913 -
03 Panteóns Subsección 1871 -