Órganos de dirección e goberno Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas Unidade documental composta 1922 -
02 Asembleas de socios Subsección 1922 -
01 Libro de rexistro do Panteón Unidade documental simple 1946 -
02 Relación de socios contribuíntes no Panteón Unidade documental simple 1965
01 Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios Unidade documental composta 1922 -
01 Xuntas Directivas Subsección 1922 -
03 Regulamentos Serie 1955 -
01 Regulamento Unidade documental simple 1955
01 Libros de Actas Serie 1922 -
01 Libros de Actas Serie 1922 -
03 Panteóns Subsección 1946 -