Órganos de dirección e goberno Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Libro de actas das reunións da Comisión Directiva Unidade documental composta 1907-05-02 - 1993
02 Estatutos Serie 1982
02 Asembleas de socios Subsección 1982
01 Xuntas Directivas Subsección 1907 -
01 Libros de Actas Serie 1907 -
01 Estatuto social del Centro Gallego de Buenos Aires Unidade documental simple 1982