San Lorenzo de Árbol y su Comarca

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

San Lorenzo de Árbol y su Comarca

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Sociedad de Recreo y Socorros Mutuos San Lorenzo de Árbol y su Comarca
  • Sociedad de Recreo y Socorros San Lorenzo de Árbol y su Comarca

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1919-11-24. Non existe na actualidade

Historia

Esta sociedade benéfica e de instrución foi constituída o 24 de novembro de 1919 na cidade da Habana polos emigrantes naturais da parroquia de San Lorenzo de Árbol, do concello de Vilalba residentes na illa de Cuba. O presidente fundacional foi Salvador Fernández Verdes.
A entidade tivo entre os seus obxetivos a fundación dunha escola na parroquia natal de San Lorenzo del Árbol, concretamente no lugar de O Gardado. Ademáis desta actividade en pro da instrución dos seus paisanos, outro dos seus fins foi o recreo dos seus socios e conseguir axuda mutua entre os seus asociados cando as circunstancias o requerisen. En 1934 lévase a cabo a construción do seu Panteón social.
Actualmente esta sociedade está intregrada na Unión Villalbesa y su comarca, presidida por Antonio Tenreiro Roca.

Lugares

América
Cuba
A Habana
Vilalba
San Lorenzo de Árbol

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes galegos

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas, recreativas, mutualistas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Unión Villalbesa y su Comarca (1909-08-12 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-CU-UVill

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

"San Lorenzo de Árbol y su Comarca" está integrada en "Unión Villalbesa y su Comarca"

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CU-Arbol

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 21/08/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados