Emigración galega

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos xerárquicos

    Emigración galega

     Termos equivalentes

     Emigración galega

      Termos asociados

      Emigración galega

       2461 Descrición arquivística resultados para Emigración galega

       2461 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-MEX-AEBen-05-02-01-01 · Unidade documental simple · 1999
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Folleto "3er. Festival Infantil de Música, Coros y Danzas Españolas : 23 y 30 de mayo 1999, Centro Teatral Manolo Fábregas, Teatro México", editado pola "Junta Española de Covadonga Pro-Beneficencia Española", conservado en formato papel.

       Sociedad de Beneficencia Española de México. Junta española de Covadonga
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-CGBiz-07-01-03 · Subserie · 1989 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria inclúe unha relación de asuntos de interese para a colonia galega residente en Euskadi (convocatorias de premios, concursos, campamentos de verán, voluntariado social, etc.) e a exposición de traballos orientados a ampliar os coñecementos sobre Galicia e a súa historia, que se completan con colaboracións literarias e informacións diversas.

       Números conservados en formato papel:

       1989: n. 0-1

       Centro Gallego de Vizcaya en Baracaldo
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-04 · Subserie · 1993 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria foi creada pola Hermandad Gallega de Venezuela como o seu voceiro oficial coa finalidade de «lograr un mayor acercamiento entre los socios, promover y apoyar el acervo cultural gallego, y ofrecer a los lectores una información actualizada, auténtica y veraz». A revista contén unha ampla información arredor da sociedade: relacións institucionais, visitas, infraestructuras, reunións, actividades sociais e culturais realizadas, etc. Combina esta información con artigos histórico-culturais, seccións de ocio e reportaxes especiais de temática diversa.

       Números conservados en formato papel:

       1993: n. 0-1

       Hermandad Gallega de Venezuela
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-FR-CaGaPar-07-01-02 · Subserie · 1985 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria comeza a editarse en 1985 coma un novo voceiro oficial da entidade editora, para informar aos seus socios das actividades do centro e de diversas cuestións do seu interese.

       Números conservados en formato papel:

       1985: n. 5
       1986: n. 6-7
       1987: n. 9-10
       1988: n. 12
       1989: n. 13
       1990: n. 14
       1992: n. 15

       Casa de Galicia de París
       A Nosa Galiza
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-SU-NGal-07-01-02 · Subserie · 1969 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación é continuadora do boletín «Semente». A revista pretende «informar ós socios e a tódala xente encol das actividades e actualidade da Sociedade. O xornal ten que ter traballos e estudios encol da afirmación xeral da lingua galega e dos enxebres valores culturais i einicos da nación galega, eisi como toda cras de artigos encol dos problemas aituás de Galicia».
       A maioría dos artigos informan sobre os distintos aspectos da entidade: balances económicos, actividades das xuntas directivas, estatutos, etc., contendo ademais traballos e estudios sobre os valores culturais de Galicia como literatura, contos, poesía, biografías de escritores, notas de libros; e artigos sobre economía, xeografía e emigración galega, etc. Inclúe tamén páxinas dedicadas a temas de contido máis xeral como deportes, informacións xurídicas, etc.

       Números conservados en formato papel:

       1972: n. 3-4
       1973: n. 5
       1974: xaneiro/febreiro
       2ª época:
       1979: marzo, maio/xullo, setembro/novembro

       Sociedade "A Nosa Galiza"
       A Nosa Terra : periódico galego
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-IrGal-07-04-01 · Subserie · 1942-1972
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación política nacionalista, editada pola Irmandade Galega de Bos Aires, retoma o título da publicación do Partido Galeguista, da que é continuadora. O xornal informa dos propósitos dos grupos nacionalistas de Bos Aires e América, describindo as súas actividades. Tamén contén informacións sobre a situación da colectividade e de Galicia, aparecendo comentarios sobre a situación política e social galega.

       Formato facsímil:

       4 volumes encadernados (340 x 250 mm):

       v. 1: 1942-1945: n. 425-443
       v. 2: 1946-1948: n. 444-466
       v. 3: 1949-1951: n. 467-478
       v. 4: 1951-1972: n. 479-518

       Fotocopias (tamaño A4):

       1944: n. 432-433
       1945: n. 442
       1946: n. 448-451, 454
       1947: n. 458
       1948: n. 461, 464, 466
       1949: n. 469
       1951: n. 479
       1953: n. 483
       1954: n. 489
       1955: n. 494
       1961: n. 503
       1963: n. 506
       1964: n. 507
       1968: n. 509
       1969: n. 512
       1970: n. 513-514

       Irmandade galega de Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BE-CG-07-01-03 · Subserie · 1986 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria pretende dar a coñecer o labor realizado pola institución e achegar á colonia galega residente en Bruxelas a realidade actual de Galicia. Inclúe basicamente información sobre a situación da colectividade e da entidade editora, así como das actividades organizadas pola mesma: balance económico, eventos recreativos, sociais, culturais, etc. Tamén contén artigos referidos á cultura galega en xeral (música, gastronomía, tradicións, política, economía, historia, etc.). Desde 1995 esta publicación aparece integrada na edición de «El Sol de Bélgica». Está escrita en catro linguas: galego, castelán, francés e flamengo.

       Números conservados en formato papel:

       1986: n. 2
       1987: n. 4-7
       1988: n. 8-10
       1989: n. 11-14
       1990: n. 15-17
       1991: n. 19-21, 23
       1992: n. 24-28
       1993: n. 29
       1994: n. 31-32
       1995: n. 33-34
       1999: n. 40
       2003: n. 43
       2006: n. 46
       2007: n. 47
       2008: n. 48-49
       2009: n. 50
       2010: n. 51-52

       Centro Gallego de Bruselas
       A Palloza : revista cultural galega
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-AGAga-07-01-01 · Subserie · 1997 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Publicación societaria na que aparecen noticias da entidade, artigos de cociña galega e saúdo do presidente.

       Números conservados en formato papel:

       1999: n. 2
       2000: n. 3
       2001: n. 4
       2003: n. 6
       2004: n. 7
       2005: n. 8
       2006: n. 9
       2007: n. 10 (10º aniversario)
       2009: n. 12
       2010: n. 13

       Agrupación Cultural Galega Agarimos
       A Terra : Órgano del Centro Gallego
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CGCord-07-01-01 · Subserie · 1920 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

       Número conservado en formato papel (fotocopias) e dixital:

       1920: maio

       Centro Gallego de Córdoba
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-FR-CaGaPar-07-01-01 · Subserie · 1984 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta revista societaria foi publicada coa finalidade de informar sobre temas de interese aos emigrantes galegos residentes en París. Creouse como o voceiro oficial da Casa de Galicia e unha boa parte da publicación está dedicada aos temas referidos a Galicia, á súa cultura, historia, lingua, etc., asumindo un compromiso cultural e político. Tamén analiza a situación da emigración; cómpre resaltar a información específica ofrecida aos traballadores galegos, sobre seguridade social, pensións e xubilacións en España e en Francia. No resto da publicación descríbense as actividades da asociación, incluíndo páxinas de pasatempos e de carácter humorístico.

       Números conservados en formato papel:

       1984: n. 2-3

       Casa de Galicia de París
       Abrente
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-CaGaVall-07-01-01 · Subserie · 1960 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta publicación societaria foi creada coa finalidade de informar das actividades da Casa de Galicia de Valladolid (festas, cursos, etc.) e tamén para achegar Galicia e a súa cultura a todos os galegos que viven na cidade vallisoletana, polo que inclúe numerosos artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: lingua, literatura, folclore, contos, lendas, poesía, etc. Complétase con saúdos de persoeiros, páxinas de pasatempos, seccións gastronómicas, etc. Os primeiros números están dedicados a Santiago Apóstolo, coincidindo a saída da revista con esas datas de celebración das festas galegas.

       Números conservados en formato papel:

       1964: xullo
       1985: xullo
       1986: decembro
       1987: decembro
       1988: decembro
       1989: decembro
       1990: decembro
       1991: decembro
       1993/1994
       1994/1995: n. 34
       1996: n. 35/36
       1997: n. 37
       1998: n. 38
       1999: n. 39
       2000: n. 40
       2001: n. 41
       2002: n. 42
       2003: n. 43
       2004: n. 44
       2006: n. 46
       2008: n. 48
       2009: n. 49

       Casa de Galicia de Valladolid
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-MEX-CG-07-01-01 · Subserie · 1924 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Esta revista foi creada e dirixida por Manuel Vidal para «estrechar los lazos con los países hispanos y especialmente la fraternidad hispano-mexicana». Aparecen numerosos artigos sobre o hispanoamericanismo pero tamén textos literarios, noticias e información sobre asociacións españolas creadas en México (especialmente do Centro Gallego de México e da Beneficencia Española), noticias sociais da colectividade española asentada no país azteca e de persoeiros destacados.

       Números conservados en formato microfilme:

       1924: n. 27-30, 34-35, 37
       1925: n. 38, 40-41, 44-45
       1926: n. 46, 50
       1927: n. 51-55
       1928: n. 56-57
       1929: [n.s.] n. 4
       1932: n. 1-2
       1934: n. 1

       Centro Gallego de México, A. C.
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-FSG-07-01-01 · Subserie · 1929-1944
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Este xornal foi editado en Bos Aires desde 1926 e desde 1929 convértese no voceiro oficial da Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, tras a súa escisión da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina.
       A maior parte da publicación está dedicada á sección «Notas y Comunicados de las Sociedades» (novas das Sociedades federadas) e á información propia da Federación (comunicados, asembleas, notas do Consejo Federal, etc.), realizando continuas críticas á outra Federación. Aparecen outros artigos abordando a actualidade política española, sendo moitos deles reproducidos doutras publicacións. Tamén inclúe comunicados de organizacións de esquerda e comentarios diversos desde unha perspectiva republicana de esquerdas, moi crítica co goberno español e fortemente antinacionalista.

       A publicación «Galicia : Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas» tivo que deixar de editarse baixo a súa denominación habitual por motivos políticos e tomou o nome dun antigo órgano oficial dos anos 20, «Acción Gallega». Aparece só desde o 1 de abril de 1944 ata o 29 de xullo. Continúan coa mesma liña editorial informando sobre a Federación e as sociedades que a integran, sobre temas de Galicia ou da colectividade. Tras este período volve editarse coa cabeceira «Galicia».

       Fondos en microfilme:

       2ª época (rollo de microfilme con signatura AE/M-1):

       1929: n. 37-39
       1930: n. 40-59
       1931: n. 59, 61-72
       1932: n. 73-82
       1933: n. 83-94
       1934: n. 95-106
       1935: n. 107-117
       1936: n. 118-158 [i.e. 128]
       Os números dos anos 1936-1942 consérvanse no rollo de microfilme con signatura AE/M-7-7

       3ª época (rollo de microfilme con signatura AE/M-10.6):

       1944: n. 1-18 (tamén dixitalizados)

       Federación de sociedades gallegas de la república Argentina
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-ACaG-07-01-02 · Subserie · 1920-06-24-
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Publicación societaria que informa das actividades da asociación, das súas seccións e da colectividade emigrada. Presta unha especial atención á difusión da cultura galega, neste sentido destaca a colaboración de importantes personalidades da emigración con numerosos artigos literarios (nas seccións "Nuestro cuento", "Poética"), páxinas ilustradas dedicadas a comarcas e cidades, notas históricas e bibliográficas de Galicia, comentarios da economía sobre a sociedade galega, etc. Dirixida nunha época polo galeguista Rodolfo Prada.

       Números dixitalizados:

       1920: n. 1-7
       1921: n. 8-16
       1922: n. 17-26
       1923: n. 28-29, 32-33, 35-36, 39
       1924: n. 42-44, 46-51
       1925: n. 52-55, 57-58

       Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CUHCerd-02-04-01-02 · Unidade documental simple · 1956 -
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Acta-certificado da reunión realizada o 10/08/1956 entre representantes do Concello de Cerdido e membros da Xunta Directiva da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Cerdido" sobre a cesión de edificios para escolas (2 páxinas), conservada en formato dixital e impreso.

       Hijos del Ayuntamiento de Cerdido
       Acta de constitución da Delegación
       ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-01-02 · Unidade documental simple · 1923-01-21
       Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

       Acta de constitución da Delegación nas Pontes de García Rodríguez o día 21/01/1923, conservada en formato dixital

       Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez