A Coruña (Cidade)

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

A Coruña (Cidade)

A Coruña (Cidade)

Termos equivalentes

A Coruña (Cidade)

Termos asociados

A Coruña (Cidade)

17 Descrición arquivística resultados para A Coruña (Cidade)

17 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Cartas sobre a revista Galicia en Madrid

Cartas enviadas por GRUGALMA, conservadas en formato papel:

 • O Departamento de Publicacións informa do comezo dunha nova etapa da publicación e invita aos escritores a enviar textos.
 • A Dirección invita a suscribirse e incorpora un boletín a tal efecto.

Grupo Cultural Galicia en Madrid GRUGALMA

Centro Coruñés de Buenos Aires

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme:

Libros de actas (1965-1974)

Conservada en formato microfilme e papel:

Revista "Orzán"

Centro Coruñés de Buenos Aires

Conclusión adoptadas nas Asambleas da Federación Mundial de Sociedades Gallegas

Folletos coas conclusións adoptadas nas seguintes Asembleas da "Federación Mundial de Sociedades Gallegas", conservados en formato papel:

 • IIIª Asemblea Plenaria (19-20/08/1978)
 • IVª Asemblea Plenaria (16-18/08/1980)
 • Vª Asemblea Plenaria (27-29/08/1982)
 • VIIª Xuntanza Plena (08/1982)
 • VIª Asemblea Plenaria (17-19/08/1984)

Federación Mundial de Sociedades Gallegas

Federación Mundial de Sociedades Gallegas

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Regulamento (1969)
Conclusións das Asembleas (1978-1984)
Boletín "Federación Mundial de Sociedades Gallegas. Boletín Informativo"
Boletín "Tempo Galego"

Federación Mundial de Sociedades Gallegas

Federación Mundial de Sociedades Gallegas : Boletín Informativo

Esta publicación pretende recoller todas as novas de interese para as comunidades de emigrantes galegos espalladas polo mundo. Contén diferentes noticias de carácter político (o estatuto de autonomía) e de interese para os galegos (validación de estudos estranxeiros, etc.); tamén inclúe lembranzas e recordos de Luis Sánchez Mosquera.

Número conservado en formato papel:

1980: n. 2

Federación Mundial de Sociedades Gallegas

Folleto

A Irmandade Galega de Bos Aires, nesta folla informativa, reflicte a súa opinión sobre o "II Congreso de la Emigración Española a Ultramar" que estaba próximo a celebrarse na Coruña, entre o 3 e o 12 de outubro de 1959

Irmandade galega de Buenos Aires

Galicia en Madrid : Revista de Letras, Ciencias y Artes

Esta revista societaria foi creada, inicialmente, como boletín interno do Centro Gallego co obxectivo de informar sobre as actividades do mesmo e servir de medio de comunicación entre os seus socios. Posteriormente, desde o número 6, cambia de editor e atende preferentemente a aspectos da realidade e da cultura galegas. Inclúe unha gran cantidade de colaboracións literarias (contos, lendas, poesías), recensións de libros e revistas, biografías de escritores galegos, artigos sobre música, arte, lingua, etc. e, en menor medida, traballos sobre outros aspectos da sociedade galega como pode ser a economía, o turismo, a gastronomía, entrevistas, etc. Contén tamén un noticiario cultural de Galicia e información sobre as actividades realizadas por GRUGALMA e outras agrupacións galegas existentes en Madrid.

Números conservados en formato papel:

2ª época:
1984: n. 8-9
1985: n. 15
1986: n. 16, 18-19
1987: n. 20-21, 23
1988: n. 26-27
1989: n. 28, 30-31
1990: n. 32-33, 35
1991: n. 36-39
1992: n. 40-43
1993: n. 44-47
1994: n. 48-51
1995: n. 52-55
1996: n. 57-58
1997: n. 59-60
1998: n. 61-62
1999: n. 63-64
2000: n. 65-66
2001: n. 67-68
2002: n. 69, 71
2003: n. 72-74
2004: n. 75-77
2005: n. 78-79
2006: n. 80-81
2007: n. 82-83
2008: n. 84
2009: n. 85

Grupo Cultural Galicia en Madrid GRUGALMA

Grupo Cultural Galicia en Madrid GRUGALMA

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

2 cartas e 1 boletín enviados ao respecto da nova etapa da publicación "Galicia en Madrid" (1996)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo"
Memoria societaria
Revista "Galicia en Madrid : Revista de Letras, Ciencias y Artes"

Grupo Cultural Galicia en Madrid GRUGALMA

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libro de actas das Reunións da Comisión Directiva da sociedade "Centro Coruñés de Buenos Aires", conservado en formato microfilme:

 • 1965: (sen números): 19 marzo, 26 marzo, 30 marzo, 9 abril, 17 abril, 23 abril, 30 abril, 7 maio, 8 maio, 20 maio, 28 maio, 11 xuño, 18 xuño, 23 xullo, 7 agosto, 17 setembro, 22 outubro, 19 novembro, 22 novembro, 10 decembro
 • 1966: 28 xaneiro, 4 marzo, 13 maio, 30 xuño, 15 xullo, 26 agosto, 30 agosto, 30 setembro, 16 outubro: núm. 1, 21 outubro: núm. 2, 4 novembro: n. 3, 11 novembro: n. 4, 18 novembro: n. 5, 25 novembro: n. 6, 2 decembro: n. 7, 8 decembro: n. 8, 16 decembro: n. 9, 30 decembro: n. 10
 • 1967: 4 xaneiro: n. 11, 20 xaneiro: n. 12, 7 febreiro: n. 13, 24 febrerio: n. 14, 10 marzo: n. 15, 31 marzo: n. 16, 21 abril: n. 17, 24 abril: n. 18, 8 setembro: n. 20, 10 outubro: n. 21, 11 novembro: n. 22
 • 1968: 26 xaneiro: n. 23, 22 marzo: n. 24, 12 abril: n. 25, 31 maio: sen núm., 13 setembro: n. 4, 4 outubro: n. 5, 8 outubro: n. 6, 19 outubro: n. 7, 26 outubro: n. 8
 • 1969: 2 febrerio: n. 9, 4 marzo: n. 10, 24 abril: n. 11, 15 maio: n. 12, 26 xuño: n. 14, 10 novembro: n. 17, 14 decembro: n. 18
 • 1970: 11 xaneiro: n. 19, 3 marzo: n. 20, 12 abril: n. 21, 5 maio: n. 22, 19 xuño, n. 23, 12 xullo: n. 24, 20 agosto: n. 25, 12 setembro: n. 26, 10 outubro: n. 27, 12 novembro: n. 28
 • 1971: 15 xaneiro, 9 febreiro: n. 30, 30 marzo: n. 31, 30 abril: n. 32, 26 maio: n. 33, 19 xuño: n. 34, 12 xullo: n. 35, 20 agosto: n. 36, 18 setembro: n. 37, 16 outubro: n. 38, 25 novembro: n. 39, 16 decembro: n. 40
 • 1972: 16 xaneiro: n. 41, 26 febreiro: n. 42, 28 marzo: n. 43, 30 abril: n. 44, 8 maio: n. 45, 12 maio: n. 46, 12 xuño: n. 47, 17 xullo: n. 48, 21 agosto: n. 49, 2 outubro: n. 50, 27 novembro: n. 51, 28 decembro: n. 52
 • 1973: 30 xaneiro: n. 53, 28 marzo: n. 54, 26 abril: n. 55, 29 maio: n. 56, 26 xuño: n. 57, 28 agosto: n. 58, 30 outubro: n. 59, 28 novembro: n. 60, 23 decembro: n. 61
 • 1974: 25 febrerio: n. 62, 28 marzo: n. 63, 26 abril: n. 64

Centro Coruñés de Buenos Aires

Orzán : Revista del Centro Coruñés de Buenos Aires

Publicación societaria, dirixida por Bieito Cupeiro, na que aparecen artigos e informacións sobre o Centro Coruñés; abundan os traballos e as colaboracións sobre Galicia e a súa historia, fragmentos literarios, principalmente poesías, relatos, anécdotas e opinións de todo tipo, ademais de numerosa publicidade.

Número conservado en formato microfilme:

1946: n. 2

Número conservado en formato papel:

1952: n. 5

Números conservados en formato dixital:

1952: n. 5
1954: n. 6
1955: n. 7
1956: n. 8

Centro Coruñés de Buenos Aires

Peña Deportivista "Aúpa Depor U.S.A."

Esta revista societaria está editada anualmente por unha peña do Deportivo en Estados Unidos, integrada maioritariamente por galegos. Editan cada número con motivo da celebración do aniversario fundacional da entidade deportiva; basicamente aporta información aos seus socios sobre este equipo de fútbol e os actos dos galegos residentes na cidade.

Número conservado en formato papel:

1998 (4º aniversario)

Peña deportivista "AUPA Depor U.S.A."

Tempo Galego : Federación Mundial de Sociedades Gallegas

Esta xornal editado pola Secretaria xeral da Federación Mundial de Sociedades Galegas trata non só dos temas da entidade editora senón tamén de diversos aspectos da cultura galega tanto en Galicia como fóra de Galicia, cunha temática diversa como política, emigración, galeguidade, educación, etc. Ten seccións fixas como «Entre col e col» de Plácido Lizancos Santos ou «Temas Gallegos» por Juan Naya Pérez, «Micronoticias dos nosos», etc.

Números conservados en formato papel:

1982: n. 1-3
1984: n. 5-7
1985: n. 8

Federación Mundial de Sociedades Gallegas