Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

237 Descrición arquivística resultados para Galicia

124 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Carta enviada aos socios

Carta enviada por Galiza Hoxe Asociación Cultural Galega solicitando o pago da cuota anual para poder sufragar, entre outras cousas, o seu programa de radio semanal, conservada en formato papel.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Carta relativa á Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Carta enviada o 26/11/1980 por Carlos Xohan Díaz, da sociedade Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego, á Presidencia do Congreso da fundación da FSGS, coa proposta de modificacións do borrador de Estatutos da Federación de Sociedades Galegas na Suiza (FSGS), conservada en formato papel.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

2 enquisas
1 carta enviada aos socios
1 carta relativa á Federación de Sociedades Galegas na Suiza
4 cartas relativas á Xunta de Organizacións Galegas en Europa
1 poemario "Mortos porque Galicia viva" de Daniel Méndez O'Donnell
2 programas das actividades do coro Cantigas da Terra
1 cartaz do programa de radio Galiza sempre
1 calendario galego do ano 1981
1 cartaz dunha conferencia sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia
1 manifesto relativo ó referendum sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia
Revista "Galiza hoxe"
Boletín "Galiza sempre"

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Tarxetas postais

Tarxetas postais enviadas pola Irmandade Galega na Suiza para felicitar as festas navideñas, conservadas en formato papel:

  • Tarxeta enviada en 1987 para felicitar o ano novo 1988
  • Tarxeta sen datar

Irmandade Galega na Suiza

Carta enviada aos centros galegos na Suiza

Carta enviada aos centros galegos na Suiza pola Irmandade Galega na Suiza, na que indican os puntos tocados na ponencia celebrada no 2º congreso da Federación de Sociedades Galegas na Suiza (FSGS) o 03/04/1982, conservada en formato papel.

Irmandade Galega na Suiza

Irmandade Galega na Suiza

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos orixinais (1974)
Estatutos reformados (1978)
Carta coa ponencia celebrada no 2º congreso da FSGS (1982)
Enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas" (1996)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998)
2 tarxetas postais
Programa do Día das Letras Galegas (1978)
Programa do Día das Letras Galegas (1980)
Separata "A nosa nación : Galiza!!!" (1977)
2 carteis da montaxe audiovisual "Historia de Galicia"
"Escolma Poética" de Xosé Luis Méndez Ferrín
Programa das IIª Xornadas Galegas de 1974
Programa organizado por "Cantigas da Terra" (15/07/1980)
Programa do XVIIº torneo de fútbol da Ascensión (1992)
Programa do XXº Aniversario (1993)
Programa do XXIIº Aniversario (1995)
Programa do Iº torneo de fútbol sala (1996)
Libro de receitas de curso de cociña (2002)
Tríptico sobre o grupo de música e danzas da sociedade
Recorte de prensa de "La Voz de Galicia" (1994)
Tarxeta co emblema societario
Listaxe de membros do cumio (1997)
Programa da Festa Aniversario (1995)
Libro de receitas de curso de cociña (2002)
Boletín "Irmandade : voceiro da Irmandade Galega na Suiza"

Irmandade Galega na Suiza

Cartas enviadas aos centros galegos na Suíza

Cartas enviadas pola Sociedade "A Nosa Galiza" aos centros galegos na Suíza, conservadas en formato papel:

  • Carta enviada o 30/08/1980 para informar do Congreso da Federación Mundial de Sociedades Galegas (FMSG) celebrado os días 16-18/08/1980 en A Coruña. Por unanimidade expresan o seu rechazo ao Estatuto de Autonomía e aportan modificacións. Inclúe o texto da ponencia que a Sociedade "A Nosa Galiza" vai a dar no congreso.
  • Carta enviada o 19/10/1980 para informar da xuntanza da Comisión Preparatoria para a celebración do Congreso Constituínte da Federación de Sociedades Galegas na Suíza (FSGS), que se celebrará o 29/11/1980.

Sociedade "A Nosa Galiza"

Sociedade "A Nosa Galiza"

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos (1973)
Listaxe de membros do Comité

Conservada en formato papel (orixinais):

Carta enviada polo Consello da Cultura Galega
2 cartas enviadas aos centros galegos na Suíza
Díptico co programa da "Semán Galega" de 1972
Díptico co programa das Letras Galegas de 1973
Folleto das actividades para o ano 2009
Convite a mesa redonda
Díptico do programa de radio "Galiza sempre"
Revista "Xornal d'a Nosa Galiza"
Revista "A Nosa Galiza"
"Revista de A Nosa Galiza"
Boletín "Semente : Boletín da Sociedade A Nosa Galiza - Xenebra"
Boletín "Festa de San Xoán"

Sociedade "A Nosa Galiza"

Enquisa "As sociedades galegas no mundo"

A sociedade Promoción da Cultura Galega de Zürich envía a enquisa "As Sociedades Galegas no Mundo" cuberta a iniciativa do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega (19/05/1999).

Conservamos:

  • Enquisa, 8 páxinas, tamaño A4
  • Sobre co selo societario cos datos de contacto

Promoción da Cultura Galega

Promoción da Cultura Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Enquisa "As Sociedades Galegas no Mundo" (1999)
Boletín "Promoción da Cultura Galega"

Promoción da Cultura Galega

Carta da Directiva

Carta enviada pola Directiva do "Centro Gallego de St. Gallen" o día 14/04/1981, co selo societario, conservada en formato papel.

Centro Gallego de St. Gallen

Centro Gallego de St. Gallen

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

Regulamento (05/12/1971)

Conservada en formato papel (orixinais):

Carta enviada pola Directiva (1981)

Centro Gallego de St. Gallen

Carta e enquisa "As sociedades galegas no mundo"

Carta enviada polo Presidente do Grupo Galego de Aarau, Evaristo Lago, a Marcelino X. Fernández Santiago, coordinador do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, o día 13/10/1998, en contestación á súa solicitude de información. Nela informan do seu recente cambio de dirección.

Documentación adxunta:

  • Enquisa "As sociedades galegas no mundo", 8 páxinas, tamaño A4.
  • Portada, índice e primeira páxina do número 1 (set. 1998) da revista "Unión do galego" (fotocopias)
  • Emblema societario (fotocopias)
  • Carné de socio do Presidente (fotocopias)

Grupo Galego de Aarau

Carta enviada a Galicia Hoxe de Xenebra

Carta enviada polo Vocal de Cultura do Grupo Galego de Aarau, Pere Barrufet-Couñago, á asociación Galicia Hoxe de Xenebra o día 24/03/1981, en resposta á súa circular do día 20, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración, conservada en formato papel.

Grupo Galego de Aarau

Grupo Galego de Aarau

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos orixinais co selo societario (1975)
Preliminares da revista "Unión do galego" (1988)
Emblema societario
Carné de socio do Presidente

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos renovados e apéndice co regulamento de uso dos locais sociais (1985)
Carta enviada a Galicia Hoxe de Xenebra (1981)
Carta enviada a Marcelino X. Fernández Santiago (1998)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo"
Homaxe a Castelao no 25º aniversario da súa morte (1975)
Homaxe a Castelao no centenario do seu nacemento (1986)
Recorte de prensa de "La Región internacional" (1988)
Guión dunha conferencia sobre a historia de Galicia
Separata do Boletín "Enxebre" adicada a Ramón Otero Pedraio no Día das Letras Galegas de 1988
Estatuto de Galiza do 28/06/1936 reeditado pola asociación (1975)
Cartaz sobre o uso da lingua nas escolas
Díptico polo Día da nai (1988)
Cartaz dun baile (1988)
Cartaz dun campeonato de chinchón (1988)
Boletín "Enxebre : voceiro do Grupo Galego de Aarau"

Grupo Galego de Aarau

Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo"

Carta enviada por Abel Maseda, Presidente do Centro Galego Val do Rhin, a Maria Xosé Rodríguez Galdo, Directora do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, o día 12/11/1996, para facerlle chegar a enquisa cuberta, así como unha circular coa Xunta Directiva elixida en Asemblea Xeral o día 26/10/1996, os Estatutos de 04/1979 e 1 emblema societario, conservados en formato papel.

Centro Galego Val do Rhin

Centro Galego Val do Rhin

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos (1979)
Carta do Presidente do Centro (1996)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo"
Folleto do XXX aniversario societario (2009)
Emblema societario

Centro Galego Val do Rhin

Tarxeta postal

Tarxeta postal enviada dende a Sociedade Galega Sementeira de Basilea como felicitación navideña, conservada en formato papel.

Sociedad Gallega Sementeira

Sociedad Gallega Sementeira

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Programa das festas de San Xoán de 2010
Tarxeta postal
Boletín "Semente : voceiro"
Boletín "Voceiro da S.G. Sementeira"

Sociedad Gallega Sementeira

Resultados 81 a 100 de 237