Ourense (Provincia)

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos equivalentes

Ourense (Provincia)

Termos asociados

Ourense (Provincia)

79 Descrición arquivística resultados para Ourense (Provincia)

28 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Aires da miña terra

Esta revista societaria esta editada para informar aos socios da Sociedade Terra de Celanova e Baixa Limia, A.C., das actividades organizadas e «...saldrá por los caminos de Venezuela todas aquellas facetas que constituyan el acervo cultural e histórico de las Terras de Celanova e Baixa Limia».

Números conservados en formato papel:

2002: n. 1-2
2003: n. 3-4
2004: n. 5-6
2005: n. 7-8
2006: n. 9-10
2007: n. 11-12
2008: n. 13-14
2009: n. 15
2010: n. 18

Terras de Celanova e Baixa Limia A.C.

Asociación Civil Fillos de Ourense

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinal):

Tarxeta postal (2004)
Calendario do ano 2005
Revista "Xuntémonos"
Boletín "Reporte Ourensán"

Conservada en formato dixital:

7 fotografías

Asociación Civil Fillos de Ourense

Banderín e insignia

Banderín e insignia co escudo da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata".

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Calendario

Calendario editado pola Xuntanza Fillos de Ourense en 2005, co emblema societario, conservado en formato papel.

Asociación Civil Fillos de Ourense

Carballino y su partido

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios (1960-1967)

Conservada en formato papel (orixinal):

1 modelo

Carballino y su partido

Carta coa enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas"

Carta enviada polo Presidente do "Centro Unión Orensana de La Habana", Xosé Manuel Docampo, á Directora do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, María Xosé Rodríguez Galdo, na que responda á súa solicitude de información sobre a sociedade "Unión Orensana" e indica que en xuño de 1994 foi encargado da Comisión Organizadora do seu rescate, cando pasaría a chamarse "Centro Unión Orensana de La Habana". Envía o regulamento vixente no momento de escribir a carta, o regulamento de 1940, emblemas antigo e actual, relación de actividades realizadas en 1996 e a enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas" cuberta.

Centro Unión Orensana de La Habana

Carta e enquisas enviadas ao Consello da Cultura Galega

Carta enviada polo Secretario do "Centro Orensano de Montevideo", Jesús Vázquez Martínez, a Manuel Suárez Suárez para facerlles chegar as seguintes enquisas con información societaria:

 • "As Sociedades Galegas no Mundo"
 • Censo Cultural, "Medios de Comunicación"
 • Censo Cultural, "Entidades"

Centro Orensano de Montevideo

Carta enviada a Marcelino X. Fernández Santiago

Carta enviada pola sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata" a Marcelino X. Fernández Santiago, coordinador do Arquivo da Emigración Galega o 12/11/1998, para facerlle chegar información societaria e o seguinte material:

 • Estatutos
 • Banderín
 • Pin

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta enviada por Juan Rodríguez Rial

Carta enviada por Juan Rodríguez Rial o 03/04/1918 anunciando a creación da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata", conservada en formato papel (fotocopias).

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta enviada por Vicente Peña Saavedra

Carta enviada por Vicente Peña Saavedra, do Departamento de Pedagoxía Sistemática da Universidade de Santiago de Compostela, a Joaquín Alonso, da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata" o 26/06/1986, para agradecerlle a súa carta previa e pedirlle información sobre as súas escolas e sobre outras entidades uruguaias.

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta relativa á construcción dunha fonte e lavadoiro en Caxide

Correspondencia da sociedade "Unión Trivesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada o día 05/05/1933 por veciños de Caxide ao Presidente da sociedade, Avelino Rodríguez, solicitando axuda para a construcción dunha fonte e lavadoiro.
 • Certificado do día 20/05/1934 conforme Manuel Hermo Carballo recibiu un cheque da sociedade para construir a fonte e lavadoiro.

Unión Trivesa

Cartas relativas ao apoio á República

Correspondencia da sociedade "Unión Trivesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada o día 30/08/1942 polo Secretario da sociedade, Adolfo Pérez, ao Presidente do Comité Xestor de Axuda ás Democracias, confirmando á súa contribución económica na causa.
 • Certificado do día 30/08/1942 conforme Juan Varela Grande, Presidente do "Centro Gallego", recibiu un donativo da sociedade para o Comité Xestor de Axuda ás Democracias.
 • Carta enviada o día 15/11/1944 ao Presidente da sociedade polo Presidente de "Unión Orensana", Arturo Pérez, para invitalo a unha función de cine.
 • Carta e programa enviados o día 18/11/1944 ao Presidente da sociedade polo Secretario Xeral do Centro de Divulgación Social, para invitalo á conferencia de Enrique López Alarcón do día 20/11/1944.
 • Carta enviada en 1945 polo Secretario da Comisión Organizadora da Convención Nacional Democrática Pro República Española, Francisco Masiques, ao Presidente da sociedade, para felicitalo polo número de delegados designados para a convención.
 • Carta e manifesto enviados o día 30/07/1945 polo Secretario da Comisión Organizadora da Convención Nacional Democrática Pro República Española, Francisco Masiques, ao Presidente da sociedade, para facerlle chegar o manifesto relativo á convención dos días 14-15/09/1945.
 • Carta e programa enviados o día 29/06/1946 polo Presidente da Casa da Cultura na Habana, Pedro Cavia, ao Presidente da sociedade, relativos ao V Congreso Nacional da Casa da Cultura titulado "Unidad y lucha por la República Española".
 • Circular enviada en xuño de 1946 relativa á celebración do Congreso por parte da Convención Nacional Democrática Pro República Española.
 • Carta enviada en agosto de 1946 polo Secretario da Comisión Organizadora da Convención Nacional Democrática Pro República Española, Francisco Masiques, ao Presidente da sociedade, coa relación de delegados.

Unión Trivesa

Cartas relativas aos socios

Correspondencia da sociedade "Unión Trivesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada o día 26/06/1946 pola socia Escolástica Sánchez ao Presidente da sociedade, Julio Rodríguez Blanco, en agradecemento pola súa atención durante un período de enfermidade.
 • Listaxe de compoñentes do Comité de Damas da sociedade.

Unión Trivesa

Casa de Tuy

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microficha:

Libros de actas das reunións da Comisión Directiva dos anos 1925-1929
Libros de rexistro de socios dos anos 1914-1924

Casa de Tuy

Centro Orensano de Buenos Aires

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme e dixital:

Libros de Actas das reunións da Comisión Directiva da sociedade (1941-1962)
Libros de actas das reunións da Subcomisión de Festas (1951-1956)

Conservada en formato microfilme:

Libros de Actas das reunións das Asembleas de Socios da sociedade (1941-1979)
Xornal "El Orensano"

Conservada en formato papel:

Revista "Ronsel"
Programa do "Concierto Folklórico de arte, música y canto coral popular gallego" organizado pola sociedade para o día 01/10/1947

Conservada en formato microfilme e papel:

Xornal "Opinión Gallega"

Conservada en formato dixital:

Memoria e balance do ano 1949

Centro Orensano de Buenos Aires

Centro Orensano de Montevideo

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatutos (1951)
Carta enviada ao Consello da Cultura Galega (1992)
Enquisa "As Sociedades Galegas no Mundo"
Enquisa Censo Cultural "Medios de Comunicación"
Enquisa Censo Cultural "Entidades"
Boletín "O Afiador : Boletín interno do Centro Ourensano de Montevideo"

Centro Orensano de Montevideo

Resultados 1 a 20 de 79