Amosando 20 resultados

Descrición arquivística
Previsualización da impresión Ver:

Convite

Convite da xunta directiva da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" a unha misa para celebrar a festividade de Santiago Apóstolo (2002), conservado en formato papel.

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Documentación relativa á "Fundación Escuela agrícola Pedro Murias"

Documentación relativa á "Fundación Escuela agrícola Pedro Murias".

Conservada en formato dixital e impreso:

 • Escritura da constitución outorgada ante notario o 17 de xullo de 1913: 91 páxinas
 • Escritura número 91 a favor de letrados e procuradores, outorgada na Habana o 1 de xullo de 1931: 12 páxinas

Conservada en formato dixital:

 • Libro da Junta de Patronos, Inventarios e Balances, número 2 (1940): 100 páxinas
 • Separata facsímil do libro "Escritura de constitución de la Fundación Escuela Agrícola Pedro Murías" co seu testamento: 14 páxinas

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Documentación relativa ao Panteón social

Documentación relativa ao Panteón social da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia".

Conservada en formato dixital:

 • Notificacións de exhumacións dos socios:
  • Tomo I: 04/1941-11/1949
  • Tomo II: 01/1950-07/1953
  • Tomo III: 08/1953-07/1955
  • Tomo IV: 08/1955-07/1958
 • 2 fotografías do Panteón

Conservada en formato papel:

 • Convite ao acto de bendición das obras de ampliación do Panteón (03/05/1942)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Estatutos da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Estatutos da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" conservados en formato papel e dixital:

 • Estatutos aprobados pola Xunta Xeral o 11/01/1932 (48 páxinas)
 • Estatutos aprobados pola Xunta Xeral o 18/09/1936 (51 páxinas)
 • Estatutos aprobados pola Xunta Xeral o 30/03/1941 (55 páxinas)
 • Estatutos aprobados pola Xunta Xeral o 17/04/1959 (44 páxinas)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Fichas de socios

Fichas de altas e baixas de socios da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia".

Conservadas en formato dixital:

 • Fichas de baixas: 9.026 fotogramas das fichas relativas ás baixas de socios da entidade dende a súa fundación, organizadas por orde alfabética, dixitalizadas da A á Z.
 • Fichas de altas: 245 fotogramas das fichas relativas ás altas de socios da entidade, organizadas por orde alfabética, dixitalizadas da A á C.
 • Fichas de exiliados: Ramón Fernández Mato e José Rubia Barcia: 4 fotogramas

Conservada en formato papel (fotocopia):

 • Ficha de socio nº 3233

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Fiesta de Santiago : Teatro Nacional

Publicación da Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia con motivo da celebración da Festa de Santiago.

Números conservados en formato dixital e impreso:

1935: Fiesta de la Música Gallega
1936: Maruxa
1937: [s.n.]

Número conservado en formato papel (orixinal):

1935: Fiesta de la Música Gallega

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

La Vida Gallega en Cuba : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Esta publicación societaria comezou a editarse en xullo de 1949 e rematou o 1 de abril de 1960. Foi unha publicación de tirada moi irregular con varios directores como Antonio do Campo de la Fuente, Ramón López Prado, Francisco Carballas Feijoo e Julio Vila Rodríguez. Foi publicada simultaneamente á «Vida Gallega» desde 1949 ata 1954, ano no que deixa de editarse esta última. Recolle información sobre temas e actividades da entidade promotora e sobre Galicia (cultura, lingua, historia, etc.) e cómpre sinalar a inclusión na mesma da memoria anual da sociedade, na que aparecen os balances financeiros, listados nominais das contribucións, informes sobre o labor social, as comisións, a distribución de axudas ou auxilios, acordos das xuntanzas xerais e directivas, composición da directiva, dos comités, cadro estatístico sobre a natureza dos socios (desagregados a nivel provincial, etc.). Na comisión do Panteón, dentro da memoria social, inclúe un listado nominal das persoas inhumadas no Panteón, ofrecendo o nome, idade, data de inhumación e a súa procedencia (cando son galegos identifican concello e provincia).
Entre os seus colaboradores podemos citar a José Rubinos, Prudencio Landín, Ramón Fernández Mato, José M. Valencia, Manuel González, Eduardo Núñez Martínez, Ramón Fernández Pousa, José Almoina Torres, Wenceslao Fernández Flórez, Enrique Chao Espina, Eladio Vázquez Ferro, Emilia Pardo Bazán, Asieumedre, José Luis Bugallal, Sousa Costa, Guerra Junqueiro, Alfonso Vázquez Martínez, Julio Dantas, Antonio do Campo ou Juan Naya Pérez.

Números conservados en formato papel:

1949: n. 1
1950: n. 3
1952: n. 5
1953: n. 6
1958: n. 14/15
1959: n. 16/17
1960: n. 18

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Libro de rexistro de propiedades

Libro de rexistro de propiedades e valores da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" de pisos, locais, terreos, … que actualmente están expropiados polo goberno cubano. Libro de 16 páxinas (04-05/1932) conservado en formato dixital.

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia":

Conservados en formato dixital e impreso:

Libro número 8 dixitalizado casi completo (faltan as páxinas 37 e 38). Impresas as actas relativas ao ano 1913. En total son 398 páxinas, dende 07/04/1913 ata o 28/10/1919.

Conservados en formato dixital:

Libro número 9 (400 páxinas) dende 17/11/1919 ata o 26/11/1927.
Libro número 10 (348 páxinas) dende 31/12/1927 ata o 31/03/1932.
Libro número 11 (400 páxinas) dende 08/04/1932 ata o 12/11/1936.
Libro número 12 (395 páxinas) dende 27/11/1936 ata o 16/02/1942.
Libro número 13 (400 páxinas) dende 27/02/1942 ata o 28/10/1946.
Libro número 14 (500 páxinas) dende 28/11/1946 ata o 23/09/1954.
Libro número 15 (500 páxinas) dende 23/09/1954 ata o 22/05/1963.

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Libros de contabilidade

Libros de contabilidade da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia".

Conservados en formato dixital:

 • Libro de caixa número 1 (1909-1916): dixitalizado 1909-1910: 28 follas
 • Libro de caixa de contaduría número 7 (01-02/1942)
 • Libro de rexistro de auxilio póstumo número 1 (04/1944-04/1955): dixitalizadas só 3 páxinas
 • Libro de rexistro de socorros (12/1935-02/1944): 109 páxinas
 • Libro de socorros con rexistro de recibos (1949-1954): 67 páxinas

Conservado en formato dixital e impreso:

 • Libro cos depósitos feitos pola sociedade no Banco de Nova Escocia (1950): 10 páxinas

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Libros de rexistro de socios

Libros de rexistro de socios da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia", conservados en formato dixital:

 • Libro de rexistro de baixas de socios (01/1889-12/1935): 306 páxinas
 • Planilla de socios cos recibos de primer ingreso (04-05/1932): 11 páxinas
 • Libro de rexistro de socios "Cuaderno para la inscripción de socios" (01/1920-09/1935): 134 páxinas
 • Libro de rexistro de socios (1936-1965): 278 páxinas
 • Libro de rexistro xeral de socios (1930-1964): 396 páxinas

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Memorias presentadas pola Xunta Directiva

Memorias presentadas pola Xunta Directiva da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia":

Conservadas en formato papel (fotocopias): 1872-1888, 1923
Conservadas en formato papel (orixinais): 1921-1922, 1924-1937
Conservadas en formato dixital e impreso: 1938

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Publicacións que forman parte da biblioteca da sociedade

Publicacións que forman parte da biblioteca da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia".

Conservadas en formato dixital e impreso:

 • Portada de "Grafía Galega" de Fuco G. Gómez, publicado na Habana en 1927.
 • Portada de "Covadonga : Epopeya en XV gestas" de José Rubinos, publicado na Habana en 1950.
 • Portada de "Galicia" de Juan Rivero, publicado na Habana en 1905.
 • "Cantigas d'a miña terra : álbum de melodías gallegas" de Jose Barreiro (14 páxinas), publicado na Habana en 1942. O deseño da portada é de Camilo Díaz Baliño. Inclúe partituras musicais de pezas tradicionais galegas.

Conservadas en formato dixital:

 • "A Terra : revista mensual órgano del Centro Gallego", publicada en Córdoba (Arxentina) (34 páxinas)
 • Novela "Como son os do Glorioso" de Xesús Fernández e González. O deseño da portada é de Camilo Díaz Baliño. Na revista "Lar", ano 2, n. 7 (23/05/1925) (27 páxinas)
 • Número extraordinario de "Vida Gallega : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia", ano 2, n. 12-14 (25/07/1939) (9 páxinas)
 • Obra de teatro "Santa Misión", publicada na Habana en 1896.

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Recibos

Recibos de pago das cotas polos socios da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia":

 • Recibo do pago da cota "Hijos de la Villa de Barreiros" á Sociedade de 50 centavos (19/06/1945), conservado en formato dixital e impreso.
 • Recibo de 12 dólares (01-1995), conservado en formato papel.
 • Recibo do pago da cota dunha socia de 12 dólares (01-2004), conservado en formato papel.

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Recortes de prensa

Recorte de prensa de "Españoles en el mundo" sobre a "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" e o acto de entrega do diploma de mérito entregado a Ramón Dacal Moure, conservado en formato papel (fotocopias).

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Regulamentos da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Regulamentos da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia":

Conservados en formato papel:

Regulamento formulado o 31/12/1871 e aprobado pola Xunta Xeral o 21/01/1872 (27 páxinas) (fotocopias)
Regulamento aprobado pola Xunta Xeral o 01/12/1913 (25 páxinas)

Conservados en formato dixital:

Regulamento xeral aprobado pola Xunta Xeral o 21/12/1879 (24 páxinas)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1913-1919)
Memoria do ano 1938
Libro cos depósitos feitos pola sociedade no Banco de Nova Escocia (1950)
Recibo (1945)
3 portadas
"Cantigas d'a miña terra : álbum de melodías gallegas" (1942)
Título de socio meritísimo outorgado a Miguel Rodríguez Filloy (1946)
Diploma de premio de constancia outorgado ao Cándido Reonojo Catoira (1919)
2 escrituras relativas á "Fundación Escuela agrícola Pedro Murias"
Boletín "Fiesta de Santiago : Teatro Nacional"

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos (1932)
Estatutos (1936)
Estatutos (1941)
Estatutos (1959)
Regulamento (1913)
Recibo (1995)
Recibo (2004)
Memorias dos anos 1921-1922, 1924-1937
Convite ao acto de bendición das obras de ampliación do Panteón (1942)
Convite a unha misa para celebrar a festividade de Santiago Apóstolo (2002)
Boletín "Vida gallega"
Boletín "La Vida Gallega en Cuba"
Boletín "Fiesta de Santiago : Teatro Nacional"

Conservada en formato papel (fotocopias):

Regulamento (1872)
Memorias dos anos 1872-1888, 1923
1 ficha de socio
1 recorte de prensa

Conservada en formato dixital:

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1919-1927)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1927-1932)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1932-1936)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1936-1942)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1942-1946)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1946-1954)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1954-1963)
Regulamento (1879)
4 libros e 2 fotografías relativos ao Panteón social
1 libro de inventarios e balances relativo á "Fundación Escuela agrícola Pedro Murías"
Testamento de Pedro Murías
Libro de rexistro de baixas de socios (1889-1935)
Planilla de socios cos recibos de primer ingreso (1932)
Libro de rexistro de socios "Cuaderno para la inscripción de socios" (1920-1935)
Libro de rexistro de socios (1936-1965)
Libros de rexistro xeral de socios (1930-1964)
Ficheiros de baixas de socios
Ficheiros de altas de socios
2 fichas de socios exiliados
Libro de caixa (1909-1916)
Libro de caixa (1942)
Libro de rexistro de auxilio póstumo (1944-1955)
Libro de rexistro de socorros (1935-1944)
Libro de socorros con rexistro de recibos (1949-1954)
Libro de rexistro de propiedades e valores (1932)
"A Terra : revista mensual órgano del Centro Gallego"
"Como son os do Glorioso" de Xesús Fernández e González
"Vida Gallega : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia"
"Santa Misión"
Boletín "Fiesta de la música gallega"

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Tarxeta social

Tarxeta social da Comisión de Visita a Enfermos da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" co troquelado SBNG e o selo da "Federación de Sociedades Gallegas de Cuba y sus descend.", conservada en formato papel.

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Títulos e diplomas

Títulos e diplomas conservados en formato dixital e impreso:

 • Título de socio meritísimo outorgado pola "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia" a Miguel Rodríguez Filloy (25/07/1946)
 • Diploma de premio de constancia outorgado polo "Centro Gallego" ao socio Cándido Reonojo Catoira (05/10/1919)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Vida gallega : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Esta publicación foi o voceiro da Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia desde 1938 e ata 1954, e estivo dirixido por Antonio do Campo de la Fuente. Podemos encadrala como prensa societaria onde se describen as actividades da institución patrocinadora, completadas con diversos artigos sobre a historia, literatura e cultura galegas. Moitos deses artigos estiveron asinados por destacados literatos como María Pérez Gago, Antonio Rey, Ramón Fernández Mato, Rosalía de Castro, Manuel Carmona, Francisco Marcos Raña, Josefina Camaño, Ramón M.ª del Valle-Inclán, E. Fernández Arrondo, José Rubianes, José Ramón Suárez Castiello, Ramón Marcote Miñarzo (Marco Aurelio), José López Pérez, Mouriño ou A. do Campo.

Números conservados en formato papel:

1938: n. 7 (extraordinario)
1939: n. 20 (extraordinario)
1940: n. 32 (extraordinario)
1941: n. 37/38 (extraordinario), n. 41 (extraordinario)
1942: n. 47, 49 (extraordinario)
1943: n. 59/61 (extraordinario)
1944: [s.n.] (extraordinario)
1945: n. 74/75 (extraordinario, supl.)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia