Amosando 183 resultados

Descrición arquivística
Fondos do Arquivo da Emigración Galega América do Sur Cartas
Previsualización da impresión Ver:

31 resultados con obxectos dixitais Mostrar resultados con obxectos dixitais

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida pola sociedade "Unión Residentes de Dodro" durante os anos 1940-1947, conservada en formato microfilme e dixital.

Unión Residentes de Dodro

Carta coa enquisa Censo Cultural

Estanislao Rodríguez Sende, Prosecretario General, e Ramón Berdullas Martínez, Presidente, envían resposta a Manuel Suárez, Secretario Técnico do Consello da Cultura Galega. Na carta mencionan as fichas Persoas Físicas, Medios de Comunicación e Entidades para cumprimentación do Censo Cultural de Galicia.

A enquisa reflicte os seus datos sobre Entidades.

Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires

Tarxeta postal

Tarxeta postal de felicitación de Nadal asinada polo Presidente do Centro, Rafael Patiño Rogel, e polo Secretario, Héctor Fernández.

Centro Galicia de Buenos Aires

Correspondencia recibida

Cartas recibidas pola Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires de:

da Sociedad Hijos de Prevediños y sus Contornos, da década de 1920; de Unión del Distrito de Covelo, a 25 de setembro de 1948; da Federación de Sociedades, a 9 de xuño de 1960; de "Alborada", editorial e inmobiliaria, a 22 de febreiro de 1945; do Ateneo "Curros Enríquez", en outubro de 1945; da Sociedad Pro-escuelas Hijos del Ayuntamiento de Maside y Contornos, a 7 de febrero de 1929; da Federación de Sociedades Gallegas (sen data); do Centro Pontevedrés, en xullo de 1957; da Federación de Sociedades Agrario-Instructivas de la Provincia de La Coruña en Sud América, a 20 de outubro de 1924; do Centro del Distrito de Salceda, Cultural y Recreativo, en Noviembre de 1950; da Sociedad Cultural de Lestedo y sus contornos Pico-Sacro, a 7 de abril de 1967; da Sociedad de Saviñao y sus contornos, en maio de 1945; das Parroquias Unidas del Ayuntamiento de Meaño en Buenos Aires. Sociedad de Ayuda Mutua, Maternal y Protección, a 21 de febreiro de 1945; da Agrupación Coral "Rosalía de Castro", a 24 de outubro de 1948; da Sociedad Parroquias Unidas de Cotovad en Buenos Aires, en maio de 1953; da Sociedad Hijos de Silleda, en marzo de 1946; da Comisión Gallega de Partidarios de la Paz, en setembro de 1954; da Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales, en xaneiro de 1925; da Sociedad del Ayto. de Cambados, en xaneiro de 1953; de Juventud Repblicana Federada, a 3 de setiembre de 1956; da Asociación Casa de Galicia, en xuño de 1952; da Asociación Residentes del Distrito de Rodeiro, a 19 de xuño de 1953; da Asociación del Ayuntamiento de Boqueijón en Buenos Aires, a 24 de xullo de 1922; da Sociedad del P. Judicial de Padrón en Buenos Aires, a 9 de maio de 1944; del Centro Antas del Ulla y Monterroso, a 15 de setiembre de 1945; das Sociedades Residentes de Cacheiras, Calo y Luou, a 25 de abril de 1955; de Hijos del Partido de Negreira, a 6 de outubro de 1928; da Sociedad Agrícola de Cacheiras en Bos Aires, a 26 de xullo de 1922; da federación de Sociedades Agrario-Instructivas de la Provincia de la Coruña en Sud América, a 20 de outubro de 1924; do Novo Orfeón Coruñes. Sociedad Recreativa, a 13 de xaneiro de 1914; Centro Cultural del Partido de la Estrada en Buenos Aires, en xullo de 1955; do Centro Coruñés, en xaneiro de 1951; da Sociedad Unión del Partido Judicial de Ordenes, a 7 de marzo de 1949; do Circulo Celta, a 16 de setembro de 1929; de Nova Galicia. Períodico Gallego en Buenos Aires, a 14 de outubro de 1916; del Comité Administrativo de El Eco de Teo, a 10 de agosto de 1916; del Centro Residentes de Teo, a 1 de setembro de 1916; de Aurora del Porvenir, a 30 de setembro de 1927; da Sociedad Unión Progreso. Residentes de Vaamonde en Bunos Aires, a 5 de decembro de 1953; da Defensa de Teo. Agencia en Buenos Aires, a 27 de setembro de 1915; da Federación de Sociedades Gallegas , a 12 de agosto de 1952; da Sociedad Orensanos 5 de Julio 1895, a 30 de novembro de 1916, da Federación de Sociedades Gallegas. Comisión Juvenil, a 12 de decembro de 1952; do Centro Gallego, a 20 de setembro de 1911; da Sociedad Nogueira de Ramuín, a 28 de xullo de 1945; da Sociedad Pro-escuelas en Paradela y sus Contornos, a 8 de xuño de 1917; da Federación de Sociedades Gallegas, a 8 de marzo de 1957; da Sociedad Unión Democrática Orensana, a 20 de abril de 1917; do Centro Gomesende, a 12 de abril de 1953; do Comité Auxiliar de la Sociedad de Agricultores de Vedra, a 9 de marzo de 1914; da Federación Residentes en Teo, en década 1910; da Comisión Financiación Campo de Punta Chica, a 2 de marzo de 1956; da Asociación del Ayuntamiento de Boqueijón, a 2 de xullo de 1924; do Centro Gallego, a 5 de febreiro de 1917; da Sociedad Hijos de Silleda de Instrucción y Protección Mutua, en xaneiro de 1917; da Federación de Sociedades Gallegas, a 26 de agosto de 1952; da Sociedad Progreso y Cultura Parroquial de Vedra, a 22 de setembro de 1929; da Sociedad Unión Residentes de Vaamonde en la República Argentina, a 28 de noviembre de 1954; da Agrupación Unión Gallega, a 15 de novembro de 1954; da Sociedad Residentes de Cacheiras, a 10 de decembro de 1954; da Sociedad C. Y R. Hijos del Ayto. de Gomesende y Pueblos Inmediatos, a 17 de abril de 1954; da Escuela Nacional de Niños San Felix de Vedra, en 1921; De Antonio Pérez Ojea, da Ecuela Nacional de Vedra, a 10 de xullo de 1918; do Sindicato de Agricultores de Vedra, a 17 de xaneiro de 1928; da Escuela Nacional de Santa Cruz de Rivadulla, a 10 de marzo de 1921; carta dos presos gallegos "A nuestros hermanos gallegos de la emigración", de 1959; da Comisión Intersocietaria para Conmemorar as Datas Patrióticas Galegas, decembro de 1950; da Comisión Intersocietaria para Conmemorar as Datas Patrióticas Galegas, a 9 de xuño de 1955; do Centro Gallego, a 4 de xuño de 1936; da Organización Republicana Gallega Autonoma, a 3 de maio de 1930; do Centro Pro-Repatriación de Españoles republicanos, sen data; da Federación de Sociedades Gallegas Comisión de Solidaridad, en novembro de 1960; do Centro Gallego, a 4 de xuño de 1936; do Centro Gallego, Federación de Sociedades Gallegas, Centro Coruñés, Centro Lucense, Centro Orensano, Centro Pontevedrés, Centro de Betanzos, Centro Corcubión, Irmandade Galega, a 24 de decembro de 1959; do Ateneo Federal "Curros Enriquez", a 29 de outubro de 1958; da Sociedad Nazionalista Pondal, em agosto de 1933; de Alborada a 17 de xullo de 1944; de Alborada, a 3 de outubro de 1944; Federación de Sociedades Gallegas, sen data; da Comisión de la Colectividad Gallega de Ayuda a los Damnificados del litoral, a 6 de abril de 1966; da Comisión de Sociedades Gallegas Comisión de Solidaridad, a 30 de agosto de 1967; da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, a 18 de abril de 1983; de Manuel Cao Túrnes, a 31 de decembro de 1915; da Irmandade da Fala de A Cruña, en agosto de 1918; de El Despertar Gallego, a 15 de xullo de 1922; do Hogar Gallego para Ancianos, a 9 de decembro de 1948; da Sociedad M. y Auxiliar de A. de M. de Vedra, a 29 de marzo de 1920; da Unión Progresista del Distrito de Salvaterra de Miño en Buenos Aires, en agosto de 1951; do Centro Municipal " La Alegría del Valle Miñor", a 31 de outubro de 1929; da Sociedad Mutua y Auxiliar de Agricultores del Municipio de Vedra, sen data; da Revista Unión de Teo y Vedra, a 23 de xullo de 1921; da Sociedad Progreso y Cultura, a 4 de febreiro de 1918; da Sociedad Recreativa, Instructiva y Mutualista El Solar Español, a 5 de agosto de 1922; da Unión de Mujeres Españolas, Unión Republicana Juvenil Española, Unión General de Trabajadores, en xuñio de 1949; da Unión de Teo y Vedra, a 28 de marzo de 1927; das Sociedades Democráticas y Republicanas, a 25 de abril de 1955; da Agrupación "A Terra" a 18 de maio de 1945; da Sociedad Cultural y Protección "Residentes de Galicia", a 30 de xuño de 1945; do Centro Pontevedrés de Buenos Aires, en xullo de 1956; de Lembranzas da Terra, en decembro de 1937; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción Santa Eulalia de Vedra, a 6 de febreiro de 1913; da Sociedad Unión y Progreso, en maio de 1915, e a 7 de decembro de 1915; da Federación de Residentes de Teo en América do Sud; en 22 de agosto de 1911; da Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra, sen data; da Revista Unión de Teo y Vedra, a 23 de xullo de 1921; da Sociedad Agrícola, Ganadera y de Instrucción, a 27 de enero de 1915, e a 16 de marzo de 1916, outa sen data; de José Feijoo Iglesias, a 21 de abril de 1912; do Comité Auxiliar de la Sociedad de Agricultores de Vedra, a 27 de xaneiro de 1916, e a 12 de febreiro de 1914; da Federación del Distrito Municipal de Vedra,a 25 de agosto de 1912; da Sociedad Agrícola Residentes en Vedra, a 25 de abril de 1916; da Sociedad Nueva Era de Vilanova y sus Contornos, a 6 de outubro de 1927; da Revista Vida Española, a 20 enero de 1917; da Sociedad Agrícola, Ganadera y de Instrucción de Santa Eulalia de Vedra, a 18 de outubro de 1910; da Sociedad "Unión y Progreso ", a 30 de decembro de 1918; da Sociedad Hijos Residentes del Districto de Vedra, a 14 de xanerio de 1911, a 28 de xaneiro de 1932; a 24 de xullo de 1922; da Comisión Pro Puente de Barar, sen data; do Hogar Gallego para Ancianos, a 8 de maio de 1956; do Centro Gallego de Buenos Aires, en fevreiro de 1949; do Banco de Galicia y Buenos Aires, a 30 de xullo de 1955; do Ministerio del Interior de la República Argentina, a 24 de noviembre de 1964; do Centro Gallego de Buenos Aires, a 19 de novembro de 1951; de Residentes de Estudiantes de la Universidad de Compostela, sen data; da Federación de Sociedades Gallegas, en marzo de 1930; de Manuel Pernas, a 1 de xullo de 1915; de Maximino Núñez, Manuel Alegre, a 26 de novembro de 1921; da Federación de Sociedades, a 20 de agosto de 1926; de María Gómez (?), a 12 de xuño de 1926; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción, sen data; da Sociedad Progreso y Cultura Parroquial de Vedra, a 14 de agosto de 1958; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción, a 18 de xuño de 1915, a 2 de xuño de 1917; da Sociedad Nueva Era de Vilanova y sus Contornos, a 6 de outubro de 192?; de Unión de Teo y Vedra, a 28 de xuño de 192?; da Sociedades Nazionalista Pondal, en agosto de 1933; de Valentín Fernández e Manoel Puente, a 12 de marzo de 1968; do Sindicato de Agricultores de Vedra, a 25 de maio de 1934, a 1 de decembro de 1935, a 16 de abril de 1934, a 6 de maio de 1934, a 6 de abril de 1915, a 26 de setembro de 1926, en febreiro de 1931.

Sociedad agrícola, cultural y recreativa del municipio de Vedra en Buenos Aires

Carta del Sindicato de Agricultores de Vedra

Carta do Sindicato de Agricultores de Vedra ao Presidente da Sociedad mutua y auxiliar de Agricultores del Municipio de Vedra en Buenos Aires en agradecemento polo cheque enviado para a construcción de casas escola.

Sociedad mutua y auxiliar de agricultores del municipio de Vedra

Correspondencia de entrada

Correspondencia recibida pola "Sociedad Parroquias Unidas de Cotovad en Buenos Aires" conservada en formato microfilme e dixital.

Sociedad parroquias unidas de Cotovade

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida polo "Círculo Villagarcía de Arosa", conservada en formato microfilme, dos anos:

-1936-1937
-1940-1941

A correspondencia recibida dos anos 1935-1937 consérvase tamén en formato dixital.

Asociación Villagarcía de Arosa

Documentación sobre a construcción do Hospital-Asilo de Lalín

Documentación da sociedade "Hijos del partido de Lalín en Buenos Aires" relativa á construcción do Hospital-Asilo de Lalín.

Conservada en formato orixinal: anos 1908-1912.

Conservada en microfilm: correspondencia dos anos 1910-1911.

Hijos del partido de Lalín en Buenos Aires

Enquisa Censo Cultural

Carta do 15/04/1991 cunha pequena memoria da asociación, en contestación á enquisa "Censo cultural" enviada polo Consello da Cultura Galega

Hogar de Ribadumia, asociación de instrucción, cultura y recreo

Carta enviada a Ramón Villares

O Presidente do "Hogar español de Montevideo", José Luis Peña Fernández, envía ao Presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares Paz, un convite e o programa de actos con motivo da celebración dunha romería anual en celebración do 45º aniversario social e da adhesión ao 9º "Congreso de la Emigración Gallega", a celebrarse o día 06/12/2009.

Hogar español de ancianos

Carta e enquisas enviadas ao Consello da Cultura Galega

Carta enviada polo Secretario do "Centro Orensano de Montevideo", Jesús Vázquez Martínez, a Manuel Suárez Suárez para facerlles chegar as seguintes enquisas con información societaria:

 • "As Sociedades Galegas no Mundo"
 • Censo Cultural, "Medios de Comunicación"
 • Censo Cultural, "Entidades"

Centro Orensano de Montevideo

Carta

Carta enviada polo Presidente da sociedade "Centro Gallego y Saviñao", José Picallo Durán, á Directora do Arquivo da Emigración Galega, María Xosé Rodríguez Galdo, o día 28/04/1997 en contestación á súa solicitude de información, indicando as celebracións nas que participa anualmente. Adxuntos á carta remitiron a seguinte documentación:

 • Escudo
 • Fotocopia de Estatutos
 • Memoria do último exercicio
 • Comisión Directiva
 • Reseña histórica
 • Documentación sobre a súa fusión coa "Asociación Saviñao y sus contornos"
 • Recreo Social
 • Documentación sobre a súa participación en concursos da Xunta de Galicia
 • Material informativo sobre actividades
 • 2 números da revista "Galicia en Rosario"

Centro Gallego de Rosario, asociación mutual

Libro copiador

Libro copiador da correspondencia da "Sociedad Finisterre en América" dos anos 1928-1929, conservado en formato microfilme.

Sociedad Finisterre en América

Tarxeta postal

Tarxeta postal enviada pola "Asociación Española de Socorros Mutuos" en decembro do ano 2004, asinada polo Secretario, Enrique San Andrea, e polo Presidente, Luis A. Avellanal.

Patronato da cultura galega de Montevideo

Correspondencia enviada

Correspondencia enviada pola sociedade "Unión Villalbesa" nos anos 1941-1948 e 1948-1952, conservada en formato microfilme e dixital.

Unión Villalbesa

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida pola sociedade "Unión Quiroguesa y sus distritos" durante os anos 1934, 1936-1939, 1941-1944, 1944-1945 e 1948-1956

Unión Quiroguesa y sus distritos

Cartas enviadas por Carlos Velo Cobelas

Correspondencia enviada por Carlos Velo Cobelas, Presidente do "Padroado de Cultura Galega de México" e Delegado do "Consello de Galiza" en México, a diversos cargos do "Consello de Galiza" en Bos Aires:

 • Alberto Vilanova, Concelleiro do "Consello de Galiza" (31/07/1964), (06/08/1964) e (08/08/1964)
 • Lois Fuentes, Secretario de Goberno e Coordinación (13/11/1964)
 • Antón Alonso Ríos, Secretario Xeral (14/10/1968)

Consello de Galiza

Correspondencia de saída

Correspondencia enviada pola "Sociedad Parroquias Unidas de Cotovad en Buenos Aires conservada en formato microfilme e dixital.

Sociedad parroquias unidas de Cotovade

Correspondencia varia

Correspondencia da sociedade "Unión del partido de Lalín en Buenos Aires".

Conservada en papel a correspondencia dos anos 1932-1957.

Conservada en microficha a correspondencia dos anos 1940-1953.

Conservada en dixital a correspondencia dos anos 1941-1942.

Conservada en microfilme a correspondencia dos anos 1940-1942.

Unión del partido de Lalín en Buenos Aires

Resultados 1 a 20 de 183