Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Inventory list

Identificador Título Nivel de descrición Sort ascending Data Obxecto dixital
02 La Vida Gallega en Cuba : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Subserie 1949 - 1960
01 Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas Unidade documental composta 1973
01 Publicacións que forman parte da biblioteca da sociedade Unidade documental composta 1942 -
02 Títulos e diplomas Unidade documental composta 1919 -
01 Estatutos da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Unidade documental composta 1932 -
01 Regulamentos da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Unidade documental composta 1872 -
01 Documentación relativa á "Fundación Escuela agrícola Pedro Murias" Unidade documental composta 1913 -
01 Documentación relativa ao Panteón social Unidade documental composta 1941 -
01 Libros de rexistro de socios Unidade documental composta 1889 -
01 Fichas de socios Unidade documental composta 1871 -
01 Memorias presentadas pola Xunta Directiva Unidade documental composta 1871 -
03 Recortes de prensa Unidade documental composta 199?
01 Libros de contabilidade Unidade documental composta 1909 -
01 Recibos Unidade documental composta 1945 -
02 Tarxeta social Unidade documental simple 199?
01 Convite Unidade documental simple 2002
01 Libro de rexistro de propiedades Unidade documental simple 1932
04 Actividades recreativas Subsección 2002 -
01 Xuntas Directivas Subsección 1913 -
02 Asembleas de socios Subsección 1872 -
Resultados 21 a 40 de 44