América

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos xerárquicos

    Termos equivalentes

    América

     Termos asociados

     América

      1861 Descrición arquivística resultados para América

      1285 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-MEX-AEBen-05-02-01-01 · Unidade documental simple · 1999
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Folleto "3er. Festival Infantil de Música, Coros y Danzas Españolas : 23 y 30 de mayo 1999, Centro Teatral Manolo Fábregas, Teatro México", editado pola "Junta Española de Covadonga Pro-Beneficencia Española", conservado en formato papel.

      Sociedad de Beneficencia Española de México. Junta española de Covadonga
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-04 · Subserie · 1993 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación societaria foi creada pola Hermandad Gallega de Venezuela como o seu voceiro oficial coa finalidade de «lograr un mayor acercamiento entre los socios, promover y apoyar el acervo cultural gallego, y ofrecer a los lectores una información actualizada, auténtica y veraz». A revista contén unha ampla información arredor da sociedade: relacións institucionais, visitas, infraestructuras, reunións, actividades sociais e culturais realizadas, etc. Combina esta información con artigos histórico-culturais, seccións de ocio e reportaxes especiais de temática diversa.

      Números conservados en formato papel:

      1993: n. 0-1

      Hermandad Gallega de Venezuela
      A Nosa Terra : periódico galego
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-IrGal-07-04-01 · Subserie · 1942-1972
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación política nacionalista, editada pola Irmandade Galega de Bos Aires, retoma o título da publicación do Partido Galeguista, da que é continuadora. O xornal informa dos propósitos dos grupos nacionalistas de Bos Aires e América, describindo as súas actividades. Tamén contén informacións sobre a situación da colectividade e de Galicia, aparecendo comentarios sobre a situación política e social galega.

      Formato facsímil:

      4 volumes encadernados (340 x 250 mm):

      v. 1: 1942-1945: n. 425-443
      v. 2: 1946-1948: n. 444-466
      v. 3: 1949-1951: n. 467-478
      v. 4: 1951-1972: n. 479-518

      Fotocopias (tamaño A4):

      1944: n. 432-433
      1945: n. 442
      1946: n. 448-451, 454
      1947: n. 458
      1948: n. 461, 464, 466
      1949: n. 469
      1951: n. 479
      1953: n. 483
      1954: n. 489
      1955: n. 494
      1961: n. 503
      1963: n. 506
      1964: n. 507
      1968: n. 509
      1969: n. 512
      1970: n. 513-514

      Irmandade galega de Buenos Aires
      A Terra : Órgano del Centro Gallego
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CGCord-07-01-01 · Subserie · 1920 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

      Número conservado en formato papel (fotocopias) e dixital:

      1920: maio

      Centro Gallego de Córdoba
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-MEX-CG-07-01-01 · Subserie · 1924 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta revista foi creada e dirixida por Manuel Vidal para «estrechar los lazos con los países hispanos y especialmente la fraternidad hispano-mexicana». Aparecen numerosos artigos sobre o hispanoamericanismo pero tamén textos literarios, noticias e información sobre asociacións españolas creadas en México (especialmente do Centro Gallego de México e da Beneficencia Española), noticias sociais da colectividade española asentada no país azteca e de persoeiros destacados.

      Números conservados en formato microfilme:

      1924: n. 27-30, 34-35, 37
      1925: n. 38, 40-41, 44-45
      1926: n. 46, 50
      1927: n. 51-55
      1928: n. 56-57
      1929: [n.s.] n. 4
      1932: n. 1-2
      1934: n. 1

      Centro Gallego de México, A. C.
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-FSG-07-01-01 · Subserie · 1929-1944
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Este xornal foi editado en Bos Aires desde 1926 e desde 1929 convértese no voceiro oficial da Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, tras a súa escisión da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina.
      A maior parte da publicación está dedicada á sección «Notas y Comunicados de las Sociedades» (novas das Sociedades federadas) e á información propia da Federación (comunicados, asembleas, notas do Consejo Federal, etc.), realizando continuas críticas á outra Federación. Aparecen outros artigos abordando a actualidade política española, sendo moitos deles reproducidos doutras publicacións. Tamén inclúe comunicados de organizacións de esquerda e comentarios diversos desde unha perspectiva republicana de esquerdas, moi crítica co goberno español e fortemente antinacionalista.

      A publicación «Galicia : Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas» tivo que deixar de editarse baixo a súa denominación habitual por motivos políticos e tomou o nome dun antigo órgano oficial dos anos 20, «Acción Gallega». Aparece só desde o 1 de abril de 1944 ata o 29 de xullo. Continúan coa mesma liña editorial informando sobre a Federación e as sociedades que a integran, sobre temas de Galicia ou da colectividade. Tras este período volve editarse coa cabeceira «Galicia».

      Fondos en microfilme:

      2ª época (rollo de microfilme con signatura AE/M-1):

      1929: n. 37-39
      1930: n. 40-59
      1931: n. 59, 61-72
      1932: n. 73-82
      1933: n. 83-94
      1934: n. 95-106
      1935: n. 107-117
      1936: n. 118-158 [i.e. 128]
      Os números dos anos 1936-1942 consérvanse no rollo de microfilme con signatura AE/M-7-7

      3ª época (rollo de microfilme con signatura AE/M-10.6):

      1944: n. 1-18 (tamén dixitalizados)

      Federación de sociedades gallegas de la república Argentina
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-ACaG-07-01-02 · Subserie · 1920-06-24-
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Publicación societaria que informa das actividades da asociación, das súas seccións e da colectividade emigrada. Presta unha especial atención á difusión da cultura galega, neste sentido destaca a colaboración de importantes personalidades da emigración con numerosos artigos literarios (nas seccións "Nuestro cuento", "Poética"), páxinas ilustradas dedicadas a comarcas e cidades, notas históricas e bibliográficas de Galicia, comentarios da economía sobre a sociedade galega, etc. Dirixida nunha época polo galeguista Rodolfo Prada.

      Números dixitalizados:

      1920: n. 1-7
      1921: n. 8-16
      1922: n. 17-26
      1923: n. 28-29, 32-33, 35-36, 39
      1924: n. 42-44, 46-51
      1925: n. 52-55, 57-58

      Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CUHCerd-02-04-01-02 · Unidade documental simple · 1956 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta-certificado da reunión realizada o 10/08/1956 entre representantes do Concello de Cerdido e membros da Xunta Directiva da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Cerdido" sobre a cesión de edificios para escolas (2 páxinas), conservada en formato dixital e impreso.

      Hijos del Ayuntamiento de Cerdido
      Acta de constitución da Delegación
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-01-02 · Unidade documental simple · 1923-01-21
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da Delegación nas Pontes de García Rodríguez o día 21/01/1923, conservada en formato dixital

      Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-ResFon-01-01 · Unidade documental simple · 1925
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da sociedade "Residentes del partido de Fonsagrada en Buenos Aires" de maio de 1925, conservada en formato microfilme e dixital.

      Residentes del partido de Fonsagrada en Buenos Aires
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocUBal-01-01 · Unidade documental simple · 1938-01-16
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución das "Sociedades unificadas de Baleira, Castroverde y Fonsagrada" de 16/01/1938, conservada en formato microfilme e dixital.

      Sociedades unificadas de Baleira, Castroverde y Fonsagrada
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CorRo-01-01 · Unidade documental simple · 1939-03-30
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da sociedade "Agrupación coral y artística Rosalía de Castro" de 30/03/1939, conservada en formato microfilme.

      Agrupación coral y artística Rosalía de Castro