América do Sur

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos xerárquicos

    América do Sur

    Termos equivalentes

    América do Sur

    • UF Sudamérica
    • UF Suramérica
    • UF América Meridional
    • UF Amércia del Sur

    Termos asociados

    América do Sur

     1220 Descrición arquivística resultados para América do Sur

     1 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-04 · Subserie · 1993 -
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Esta publicación societaria foi creada pola Hermandad Gallega de Venezuela como o seu voceiro oficial coa finalidade de «lograr un mayor acercamiento entre los socios, promover y apoyar el acervo cultural gallego, y ofrecer a los lectores una información actualizada, auténtica y veraz». A revista contén unha ampla información arredor da sociedade: relacións institucionais, visitas, infraestructuras, reunións, actividades sociais e culturais realizadas, etc. Combina esta información con artigos histórico-culturais, seccións de ocio e reportaxes especiais de temática diversa.

     Números conservados en formato papel:

     1993: n. 0-1

     Hermandad Gallega de Venezuela
     A Nosa Terra : periódico galego
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-IrGal-07-04-01 · Subserie · 1942-1972
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Esta publicación política nacionalista, editada pola Irmandade Galega de Bos Aires, retoma o título da publicación do Partido Galeguista, da que é continuadora. O xornal informa dos propósitos dos grupos nacionalistas de Bos Aires e América, describindo as súas actividades. Tamén contén informacións sobre a situación da colectividade e de Galicia, aparecendo comentarios sobre a situación política e social galega.

     Formato facsímil:

     4 volumes encadernados (340 x 250 mm):

     v. 1: 1942-1945: n. 425-443
     v. 2: 1946-1948: n. 444-466
     v. 3: 1949-1951: n. 467-478
     v. 4: 1951-1972: n. 479-518

     Fotocopias (tamaño A4):

     1944: n. 432-433
     1945: n. 442
     1946: n. 448-451, 454
     1947: n. 458
     1948: n. 461, 464, 466
     1949: n. 469
     1951: n. 479
     1953: n. 483
     1954: n. 489
     1955: n. 494
     1961: n. 503
     1963: n. 506
     1964: n. 507
     1968: n. 509
     1969: n. 512
     1970: n. 513-514

     Irmandade galega de Buenos Aires
     A Terra : Órgano del Centro Gallego
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CGCord-07-01-01 · Subserie · 1920 -
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

     Número conservado en formato papel (fotocopias) e dixital:

     1920: maio

     Centro Gallego de Córdoba
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-FSG-07-01-01 · Subserie · 1929-1944
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Este xornal foi editado en Bos Aires desde 1926 e desde 1929 convértese no voceiro oficial da Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires, tras a súa escisión da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina.
     A maior parte da publicación está dedicada á sección «Notas y Comunicados de las Sociedades» (novas das Sociedades federadas) e á información propia da Federación (comunicados, asembleas, notas do Consejo Federal, etc.), realizando continuas críticas á outra Federación. Aparecen outros artigos abordando a actualidade política española, sendo moitos deles reproducidos doutras publicacións. Tamén inclúe comunicados de organizacións de esquerda e comentarios diversos desde unha perspectiva republicana de esquerdas, moi crítica co goberno español e fortemente antinacionalista.

     A publicación «Galicia : Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas» tivo que deixar de editarse baixo a súa denominación habitual por motivos políticos e tomou o nome dun antigo órgano oficial dos anos 20, «Acción Gallega». Aparece só desde o 1 de abril de 1944 ata o 29 de xullo. Continúan coa mesma liña editorial informando sobre a Federación e as sociedades que a integran, sobre temas de Galicia ou da colectividade. Tras este período volve editarse coa cabeceira «Galicia».

     Fondos en microfilme:

     2ª época (rollo de microfilme con signatura AE/M-1):

     1929: n. 37-39
     1930: n. 40-59
     1931: n. 59, 61-72
     1932: n. 73-82
     1933: n. 83-94
     1934: n. 95-106
     1935: n. 107-117
     1936: n. 118-158 [i.e. 128]
     Os números dos anos 1936-1942 consérvanse no rollo de microfilme con signatura AE/M-7-7

     3ª época (rollo de microfilme con signatura AE/M-10.6):

     1944: n. 1-18 (tamén dixitalizados)

     Federación de sociedades gallegas de la república Argentina
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-ACaG-07-01-02 · Subserie · 1920-06-24-
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Publicación societaria que informa das actividades da asociación, das súas seccións e da colectividade emigrada. Presta unha especial atención á difusión da cultura galega, neste sentido destaca a colaboración de importantes personalidades da emigración con numerosos artigos literarios (nas seccións "Nuestro cuento", "Poética"), páxinas ilustradas dedicadas a comarcas e cidades, notas históricas e bibliográficas de Galicia, comentarios da economía sobre a sociedade galega, etc. Dirixida nunha época polo galeguista Rodolfo Prada.

     Números dixitalizados:

     1920: n. 1-7
     1921: n. 8-16
     1922: n. 17-26
     1923: n. 28-29, 32-33, 35-36, 39
     1924: n. 42-44, 46-51
     1925: n. 52-55, 57-58

     Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
     Acta de constitución da entidade
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-ResFon-01-01 · Unidade documental simple · 1925
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Acta de constitución da sociedade "Residentes del partido de Fonsagrada en Buenos Aires" de maio de 1925, conservada en formato microfilme e dixital.

     Residentes del partido de Fonsagrada en Buenos Aires
     Acta de constitución da entidade
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocUBal-01-01 · Unidade documental simple · 1938-01-16
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Acta de constitución das "Sociedades unificadas de Baleira, Castroverde y Fonsagrada" de 16/01/1938, conservada en formato microfilme e dixital.

     Sociedades unificadas de Baleira, Castroverde y Fonsagrada
     Acta de constitución da entidade
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-CorRo-01-01 · Unidade documental simple · 1939-03-30
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Acta de constitución da sociedade "Agrupación coral y artística Rosalía de Castro" de 30/03/1939, conservada en formato microfilme.

     Agrupación coral y artística Rosalía de Castro
     Acta de constitución da entidade
     ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-01-01 · Unidade documental simple · 1960-10-12
     Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

     Acta constitutiva da fusión das sociedades Lar Gallego, Centro Gallego e Casa de Galicia, creando unha nova entidade denominada Hermandad Gallega de Venezuela, conservada en formato dixital:

     • Acta do día 12/10/1960 (5 páxinas)
     Hermandad Gallega de Venezuela