Galicia

Área de elementos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

  Nota(s) de fonte

   Nota(s) de despregue

    Termos equivalentes

    Galicia

     Termos asociados

     Galicia

      1574 Descrición arquivística resultados para Galicia

      869 resultados directamente relacionados Excluir termos reducidos/limitados
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-CGBiz-07-01-03 · Subserie · 1989 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación societaria inclúe unha relación de asuntos de interese para a colonia galega residente en Euskadi (convocatorias de premios, concursos, campamentos de verán, voluntariado social, etc.) e a exposición de traballos orientados a ampliar os coñecementos sobre Galicia e a súa historia, que se completan con colaboracións literarias e informacións diversas.

      Números conservados en formato papel:

      1989: n. 0-1

      Centro Gallego de Vizcaya en Baracaldo
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-07-01-04 · Subserie · 1993 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación societaria foi creada pola Hermandad Gallega de Venezuela como o seu voceiro oficial coa finalidade de «lograr un mayor acercamiento entre los socios, promover y apoyar el acervo cultural gallego, y ofrecer a los lectores una información actualizada, auténtica y veraz». A revista contén unha ampla información arredor da sociedade: relacións institucionais, visitas, infraestructuras, reunións, actividades sociais e culturais realizadas, etc. Combina esta información con artigos histórico-culturais, seccións de ocio e reportaxes especiais de temática diversa.

      Números conservados en formato papel:

      1993: n. 0-1

      Hermandad Gallega de Venezuela
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-FR-CaGaPar-07-01-02 · Subserie · 1985 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación societaria comeza a editarse en 1985 coma un novo voceiro oficial da entidade editora, para informar aos seus socios das actividades do centro e de diversas cuestións do seu interese.

      Números conservados en formato papel:

      1985: n. 5
      1986: n. 6-7
      1987: n. 9-10
      1988: n. 12
      1989: n. 13
      1990: n. 14
      1992: n. 15

      Casa de Galicia de París
      A Nosa Galiza
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-SU-NGal-07-01-02 · Subserie · 1969 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación é continuadora do boletín «Semente». A revista pretende «informar ós socios e a tódala xente encol das actividades e actualidade da Sociedade. O xornal ten que ter traballos e estudios encol da afirmación xeral da lingua galega e dos enxebres valores culturais i einicos da nación galega, eisi como toda cras de artigos encol dos problemas aituás de Galicia».
      A maioría dos artigos informan sobre os distintos aspectos da entidade: balances económicos, actividades das xuntas directivas, estatutos, etc., contendo ademais traballos e estudios sobre os valores culturais de Galicia como literatura, contos, poesía, biografías de escritores, notas de libros; e artigos sobre economía, xeografía e emigración galega, etc. Inclúe tamén páxinas dedicadas a temas de contido máis xeral como deportes, informacións xurídicas, etc.

      Números conservados en formato papel:

      1972: n. 3-4
      1973: n. 5
      1974: xaneiro/febreiro
      2ª época:
      1979: marzo, maio/xullo, setembro/novembro

      Sociedade "A Nosa Galiza"
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-BE-CG-07-01-03 · Subserie · 1986 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación societaria pretende dar a coñecer o labor realizado pola institución e achegar á colonia galega residente en Bruxelas a realidade actual de Galicia. Inclúe basicamente información sobre a situación da colectividade e da entidade editora, así como das actividades organizadas pola mesma: balance económico, eventos recreativos, sociais, culturais, etc. Tamén contén artigos referidos á cultura galega en xeral (música, gastronomía, tradicións, política, economía, historia, etc.). Desde 1995 esta publicación aparece integrada na edición de «El Sol de Bélgica». Está escrita en catro linguas: galego, castelán, francés e flamengo.

      Números conservados en formato papel:

      1986: n. 2
      1987: n. 4-7
      1988: n. 8-10
      1989: n. 11-14
      1990: n. 15-17
      1991: n. 19-21, 23
      1992: n. 24-28
      1993: n. 29
      1994: n. 31-32
      1995: n. 33-34
      1999: n. 40
      2003: n. 43
      2006: n. 46
      2007: n. 47
      2008: n. 48-49
      2009: n. 50
      2010: n. 51-52

      Centro Gallego de Bruselas
      A Palloza : revista cultural galega
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-AGAga-07-01-01 · Subserie · 1997 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Publicación societaria na que aparecen noticias da entidade, artigos de cociña galega e saúdo do presidente.

      Números conservados en formato papel:

      1999: n. 2
      2000: n. 3
      2001: n. 4
      2003: n. 6
      2004: n. 7
      2005: n. 8
      2006: n. 9
      2007: n. 10 (10º aniversario)
      2009: n. 12
      2010: n. 13

      Agrupación Cultural Galega Agarimos
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-FR-CaGaPar-07-01-01 · Subserie · 1984 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta revista societaria foi publicada coa finalidade de informar sobre temas de interese aos emigrantes galegos residentes en París. Creouse como o voceiro oficial da Casa de Galicia e unha boa parte da publicación está dedicada aos temas referidos a Galicia, á súa cultura, historia, lingua, etc., asumindo un compromiso cultural e político. Tamén analiza a situación da emigración; cómpre resaltar a información específica ofrecida aos traballadores galegos, sobre seguridade social, pensións e xubilacións en España e en Francia. No resto da publicación descríbense as actividades da asociación, incluíndo páxinas de pasatempos e de carácter humorístico.

      Números conservados en formato papel:

      1984: n. 2-3

      Casa de Galicia de París
      Abrente
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-CaGaVall-07-01-01 · Subserie · 1960 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta publicación societaria foi creada coa finalidade de informar das actividades da Casa de Galicia de Valladolid (festas, cursos, etc.) e tamén para achegar Galicia e a súa cultura a todos os galegos que viven na cidade vallisoletana, polo que inclúe numerosos artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: lingua, literatura, folclore, contos, lendas, poesía, etc. Complétase con saúdos de persoeiros, páxinas de pasatempos, seccións gastronómicas, etc. Os primeiros números están dedicados a Santiago Apóstolo, coincidindo a saída da revista con esas datas de celebración das festas galegas.

      Números conservados en formato papel:

      1964: xullo
      1985: xullo
      1986: decembro
      1987: decembro
      1988: decembro
      1989: decembro
      1990: decembro
      1991: decembro
      1993/1994
      1994/1995: n. 34
      1996: n. 35/36
      1997: n. 37
      1998: n. 38
      1999: n. 39
      2000: n. 40
      2001: n. 41
      2002: n. 42
      2003: n. 43
      2004: n. 44
      2006: n. 46
      2008: n. 48
      2009: n. 49

      Casa de Galicia de Valladolid
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-MEX-CG-07-01-01 · Subserie · 1924 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Esta revista foi creada e dirixida por Manuel Vidal para «estrechar los lazos con los países hispanos y especialmente la fraternidad hispano-mexicana». Aparecen numerosos artigos sobre o hispanoamericanismo pero tamén textos literarios, noticias e información sobre asociacións españolas creadas en México (especialmente do Centro Gallego de México e da Beneficencia Española), noticias sociais da colectividade española asentada no país azteca e de persoeiros destacados.

      Números conservados en formato microfilme:

      1924: n. 27-30, 34-35, 37
      1925: n. 38, 40-41, 44-45
      1926: n. 46, 50
      1927: n. 51-55
      1928: n. 56-57
      1929: [n.s.] n. 4
      1932: n. 1-2
      1934: n. 1

      Centro Gallego de México, A. C.
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CUHCerd-02-04-01-02 · Unidade documental simple · 1956 -
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta-certificado da reunión realizada o 10/08/1956 entre representantes do Concello de Cerdido e membros da Xunta Directiva da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Cerdido" sobre a cesión de edificios para escolas (2 páxinas), conservada en formato dixital e impreso.

      Hijos del Ayuntamiento de Cerdido
      Acta de constitución da Delegación
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Puent-01-02 · Unidade documental simple · 1923-01-21
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da Delegación nas Pontes de García Rodríguez o día 21/01/1923, conservada en formato dixital

      Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-Ferr-01-01 · Unidade documental simple · 1909-06-14
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da sociedade "Ferrol y su comarca" o día 14/06/1909, conservada en formato dixital e impreso.

      Ferrol y su comarca, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-VEN-HGV-01-01 · Unidade documental simple · 1960-10-12
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta constitutiva da fusión das sociedades Lar Gallego, Centro Gallego e Casa de Galicia, creando unha nova entidade denominada Hermandad Gallega de Venezuela, conservada en formato dixital:

      • Acta do día 12/10/1960 (5 páxinas)
      Hermandad Gallega de Venezuela
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-CU-PrLanz-01-01 · Unidade documental simple · 1913-04-01
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da entidade "Sociedad de Instrucción y Protección Progreso de Lanzós" do día 01/04/1913 (2 páxinas), conservada en formato dixital e impreso.

      Progreso de Lanzós
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-ES-FCGCasLe-01-01 · Unidade documental simple · 1994-05-28
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da "Federación de centros gallegos de Castilla y León" de 28/05/1994, conservada en formato papel (fotocopias).

      Federación de centros gallegos de Castilla y León
      Acta de constitución da entidade
      ES GA 15078 ACCG AEG-01-AE-AR-SocPre-01-01 · Unidade documental simple · 1921-09-04
      Parte de Fondos do Arquivo da Emigración Galega

      Acta de constitución da "Sociedad hijos de Prevediños y sus contornos" de 04/09/1921, conservada en formato microfilme e dixital.

      Sociedad hijos de Prevediños y sus contornos