Brasil

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Brasil

Termos asociados

Brasil

28 Descrición arquivística resultados para Brasil

10 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Asociación cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Libros de actas das reunións das Xuntas Directivas (1960-2003) e das Asembleas de Socios (1960-2004)
Ficheiros de socios (1960-)
Fotografías (1960-1969)
2 DVD "Festividades de Santiago Apóstolo 2008"

Conservada en formato papel:

Díptico "O mundo fica pequeno para quem fala espanhol" (2006)
Tríptico "Si no habla baila!"
Tríptico "Noite Espanhola"
Díptico "Aqui, quem nao aprende espanhol, dança"
Folla voandeira "La fuerza del español en el mundo"
Carta coa composición da directiva para 2000-2002
Carta coa composición da directiva para 2002-2004
Carta convidando a un acto (2005)
Carta coa composición da directiva para 2007-2010
Tríptico "Os vellos non deben de namorarse : unha artimaña escenográfica" (1994)
Díptico "Festividades do Apóstolo Xacobeo '99"
Díptico "Exposiçao Aquarelas : Antonio Lobo" (2001)
Tríptico "Festival Santiago Apóstol Caballeros de Santiago 2001"
Políptico "Festividades Santiago Apóstolo 2007"
"Festival de dança espanhola : trajetória & sentimentos"
Díptico co programa elaborado para o Día das Letras Galegas de 1997
Currículo de José Villarino Cortes
Modelos das fichas de socios
Modelo de carta
Revista "Sociedade Cultural Caballeros de Santiago"
Boletín "Plus Ultra : Boletim de la Sociedad Caballeros de Santiago"
Boletín "Informativo Caballeros de Santiago : Boletín Informativo da Sociedade Cultural Caballeros de Santiago"
Boletín "Associaçâo Cultural Caballeros de Santiago : Boletim Informativo"

Conservada en formato papel e dixital:

Proxecto cultural para 2008-2009

Asociación cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago

Casa de Espanha de Porto Alegre

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Publicación "História da Casa de Espanha de Porto Alegre" de Wilma Ferreira Kreling (1979)
Modelo de carta
Folleto "Casa de España : Fiestas Gallegas 1990"

Casa de Espanha de Porto Alegre

Casa de Espanha de Rio de Janeiro

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Folleto da "Escuela Española de Danza"
Tríptico e cartaz do Instituto Cervantes
Folleto dos cursos da "Casa de España de Rio de Janeiro"
Folleto co programa de actividades (1993)
Folleto da "Casa de Espanha de Rio de Janeiro"
Revista "Casa de España : Órgano oficial de divulgación de la Casa de España de Rio de Janeiro"

Casa de Espanha de Rio de Janeiro

Centro Cultural e Recreativo Espanhol

Esta revista societaria foi publicada para informar das actividades aos socios, dedicando grande parte deste número á historia da sociedade editora, ás súas instalacións, directivas, etc.

Número conservado en formato papel:

1975: xullo

Centro Espanhol de Salvador de Bahia

Centro de Estudos Galegos de Salvador de Bahia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Carta dirixida a Manuel Suárez Suárez (1991)
Convite a participar na VI Confraternización de Xeracións Galego-Baianas
Programa "O povo galego : mentalidade, caminhos, espaços"
Folleto do Centro de Estudos Galegos
Folleto con "Cantigas Galegas"
Modelo de ficha de socios

Centro de Estudos Galegos de Salvador de Bahia

Centro Espanhol

Esta publicación societaria está editada polo Centro Espanhol de Salvador de Bahia para informar aos seus socios das diversas actividades realizadas pola entidade, das súas instalacións, dos seus socios etc. Aparecen ademais reportaxes sobre lugares de Galicia e a súa cultura. Está escrita en portugués.

Número conservado en formato papel:

1988: xullo

Centro Espanhol de Salvador de Bahia

Centro Espanhol de Salvador de Bahia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Libros de Actas das Reunións das Xuntas Directivas (1929-1932, 1967-1968, 1972-1975)
Libros de rexistro de socios (1911-1919, 1930-)

Conservada en formato papel:

Folleto sobre a escola de danza folclórica (1993)
Folleto sobre a nova sede
Modelo de ficha de inscrición de socios
Revista "Centro Cultural e Recreativo Espanhol"
Boletín "Informativo Centro Espanhol : Boletim Informativo do Centro Espanhol"
Boletín "Olé"
Boletín "Centro Espanhol"

Centro Espanhol de Salvador de Bahia

Centro Espanhol e Repatriaçâo de Santos

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Carta
Enquisa "As sociedades galegas no mundo"
Folleto da Escola de danza folclórica da entidade
1 sobre
2 fotografías
Boletín "Hispanidad"
"Revista del centenario del Centro Español y Repatriación de Santos"
"Revista do Centro Español de Santos"

Centro Espanhol e Repatriaçâo de Santos

Centro recreativo Uniâo do Río Tea

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Libros de actas
Documentos de oficina
Fotografías

Conservada en formato papel:

Modelo de proposta de socios
Modelo de ficha de inscrición
Modelo de convite

Centro recreativo Uniâo do Río Tea

Club espanhol de Niterói

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Boletín "Club Español de Niterói : Boletín Informativo del Club Español de Niterói"

Club espanhol de Niterói

Olé

Esta publicación societaria está editada polo Centro Espanhol de Salvador de Bahia e este número en concreto está dedicado á memoria dun dos seus presidentes, Raúl Boulhosa. Ten numerosas noticias sobre a vida social dos integrantes da entidade, das diversas actividades realizadas polo Centro, e artigos sobre temas moi diversos de interese para os socios (desde aspectos médicos, ata turismo, deportes, etc.).

Número conservado en formato papel:

1998: n. 3

Centro Espanhol de Salvador de Bahia

Resultados 1 a 20 de 28