Países Baixos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Países Baixos

BT Europa

Países Baixos

Termos equivalentes

Países Baixos

Termos asociados

Países Baixos

2 Descrición arquivística resultados para Países Baixos

Asociación Cultural Gallega O Pote

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998)
Manifesto sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia (1980)

Asociación Cultural Gallega O Pote