Pobra de Trives

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Pobra de Trives

Pobra de Trives

Termos equivalentes

Pobra de Trives

Termos asociados

Pobra de Trives

15 Descrición arquivística resultados para Pobra de Trives

15 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Carta relativa á construcción dunha fonte e lavadoiro en Caxide

Correspondencia da sociedade "Unión Trivesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada o día 05/05/1933 por veciños de Caxide ao Presidente da sociedade, Avelino Rodríguez, solicitando axuda para a construcción dunha fonte e lavadoiro.
 • Certificado do día 20/05/1934 conforme Manuel Hermo Carballo recibiu un cheque da sociedade para construir a fonte e lavadoiro.

Unión Trivesa

Cartas relativas ao apoio á República

Correspondencia da sociedade "Unión Trivesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada o día 30/08/1942 polo Secretario da sociedade, Adolfo Pérez, ao Presidente do Comité Xestor de Axuda ás Democracias, confirmando á súa contribución económica na causa.
 • Certificado do día 30/08/1942 conforme Juan Varela Grande, Presidente do "Centro Gallego", recibiu un donativo da sociedade para o Comité Xestor de Axuda ás Democracias.
 • Carta enviada o día 15/11/1944 ao Presidente da sociedade polo Presidente de "Unión Orensana", Arturo Pérez, para invitalo a unha función de cine.
 • Carta e programa enviados o día 18/11/1944 ao Presidente da sociedade polo Secretario Xeral do Centro de Divulgación Social, para invitalo á conferencia de Enrique López Alarcón do día 20/11/1944.
 • Carta enviada en 1945 polo Secretario da Comisión Organizadora da Convención Nacional Democrática Pro República Española, Francisco Masiques, ao Presidente da sociedade, para felicitalo polo número de delegados designados para a convención.
 • Carta e manifesto enviados o día 30/07/1945 polo Secretario da Comisión Organizadora da Convención Nacional Democrática Pro República Española, Francisco Masiques, ao Presidente da sociedade, para facerlle chegar o manifesto relativo á convención dos días 14-15/09/1945.
 • Carta e programa enviados o día 29/06/1946 polo Presidente da Casa da Cultura na Habana, Pedro Cavia, ao Presidente da sociedade, relativos ao V Congreso Nacional da Casa da Cultura titulado "Unidad y lucha por la República Española".
 • Circular enviada en xuño de 1946 relativa á celebración do Congreso por parte da Convención Nacional Democrática Pro República Española.
 • Carta enviada en agosto de 1946 polo Secretario da Comisión Organizadora da Convención Nacional Democrática Pro República Española, Francisco Masiques, ao Presidente da sociedade, coa relación de delegados.

Unión Trivesa

Cartas relativas aos socios

Correspondencia da sociedade "Unión Trivesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada o día 26/06/1946 pola socia Escolástica Sánchez ao Presidente da sociedade, Julio Rodríguez Blanco, en agradecemento pola súa atención durante un período de enfermidade.
 • Listaxe de compoñentes do Comité de Damas da sociedade.

Unión Trivesa

Escritura do Panteón

Escritura de rexistro da propiedade do Panteón da sociedade "Unión Trivesa" no Cemiterio de Cristóbal Colón (1986), conservada en formato dixital.

Unión Trivesa

Fotografías

Fotografías da sociedade "Unión Trivesa", conservadas en formato dixital:

 • 1 fotografía da Xunta Directiva (1932)
 • 3 fotografías do Comité de Damas
 • 2 fotografías de Arboiro (1933)
 • 2 postais e 2 fotografías da fonte e lavadoiro en San Xoan de Río, Arboiro (1933)
 • 1 fotografía do Panteón no Cemiterio de Colón (1941)

Unión Trivesa

Juventud de Viana, Trives y Valdeorras, asociación cultural, social y recreativa

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

Acta de fundación (1954)
Estatutos (1954)
Carta do Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas (1995)
Carta enviada á Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia (1995)
Carta enviada ao Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas (2000)
Enquisa "As sociedades galegas no Mundo"
Recortes de prensa e outra documentación relativa ás áreas xeográficas de Viana, Trives ou Valdeorras
2 convites a actividades recreactivas

Juventud de Viana, Trives y Valdeorras, asociación cultural, social y recreativa

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da sociedade "Unión Trivesa", conservado en formato dixital:

 • Libro de rexistro dende 1921: dixitalizado ata 1929 (12 páxinas)

Unión Trivesa

Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios

Libros de Actas da sociedade "Trives y su Comarca", conservados en formato dixital e impreso:

 • Libro con 13 actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios dende o 12/06/1921 ata o 16/01/1923 (16 páxinas)
 • Libro copiador das 54 actas das Xuntas Directivas e Xeral, ordinarias e extraordinarias, dende o 29/12/1923 ata 21/12/1927 (38 páxinas)
 • Libro con 51 actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios dende o 09/01/1928 ata 28/04/1940 (77 páxinas)

Unión Trivesa

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas da sociedade "Trives y su Comarca", conservados en formato dixital e impreso:

 • Libro con 24 actas das reunións das Xuntas Directivas dende o 13/07/1921 ata o 28/04/1923 (27 páxinas)
 • Libro copiador das 54 actas das Xuntas Directivas e Xeral, ordinarias e extraordinarias, dende o 29/12/1923 ata 21/12/1927 (38 páxinas)
 • Libro coas actas 155 a 211 das reunións das Xuntas Directivas dende o 03/01/1928 ata 04/1965: dixitalizado ata o 19/12/1940 (137 páxinas)

Unión Trivesa

Libros de contabilidade

Libros de contabilidade da sociedade "Unión Trivesa", conservados en formato dixital:

 • Libro de caixa dende 01/1924 ata 12/1927: dixitalizados só algúns exemplos (5 páxinas)
 • Libro de caixa dende 01/1939 ata 02/1959: dixitalizado o ano 1939 (14 follas)

Unión Trivesa

Modelos societarios

Modelos da sociedade "Unión Trivesa", conservados en formato dixital:

 • Modelo de diploma
 • Modelo de convite á reunión da Xunta Directiva
 • Modelo de solicitude de ingreso

Unión Trivesa

Recibo

Recibo que certifica o pago da sociedade "Unión Trivesa" polo aluguer dunha vitrina ao "Centro Gallego de La Habana" (1961), conservado en formato dixital.

Unión Trivesa

Regulamentos

Regulamentos da sociedade:

 • Regulamento da "Sociedad de Instrucción, Protección y Recreo Unión Trivesa" aprobado o 23/07/1928, conservada versión mecanografada en formato dixital e impreso e versión impresa en formato papel (orixinal).
 • Regulamento da "Sociedad de Beneficencia y Recreo Unión Trivesa" aprobado o 29/12/1941, conservada versión impresa en formato papel (orixinal).
 • Regulamento da "Sociedad de Beneficencia y Recreo Unión Trivesa" aprobado o 03/03/1984, conservada versión mecanografada en formato papel (fotocopias tamaño A3).

Unión Trivesa

Unión Trivesa

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1921-1923)
Libro copiador das Actas das Xuntas Directivas e Xeral (1923-1927)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1928-1940)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios (1921-1923)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios (1928-1940)
11 cartas e 5 anexos

Conservada en formato papel e dixital:

Regulamento (1928) (orixinal)

Conservada en formato papel:

Regulamento (1941) (orixinal)
Regulamento (1984) (fotocopias)

Conservada en formato dixital:

Escritura de rexistro da propiedade do Panteón (1986)
Libro de rexistro de socios (1921-1929)
Libro de caixa (1924-1927), incompleto
Libro de caixa (1939)
1 recibo
3 modelos
11 fotografías

Unión Trivesa