Suíza

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos equivalentes

Suíza

Termos asociados

Suíza

30 Descrición arquivística resultados para Suíza

Actas da Comisión Executiva

Actas das reunións da Comisión Executiva da Federación de Sociedades Galegas na Suiza, conservadas en formato papel:

 • 1980: 29 de marzo; 10 de maio; 14 de setembro; 18 e 29 de novembro; 6 de decembro
 • 1981: 24 de xaneiro; 14 de febreiro; 14 de marzo; 11 de abril; 21 de novembro

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Asociación de Trabajadores Españoles Emigrantes en Suiza

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Informe "La situación escolar de los españoles en Lausana"
Revista "Chispa : Revista Federal"
Boletín "A.T.E.E.S. Asociación de Trabajadores Españoles Emigrados en Suiza"

Asociación de Trabajadores Españoles Emigrantes en Suiza

Centro Galego de Zug “A Nosa Terra”

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos (16/03/1991)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (16/12/1998)
Folleto informativo do programa do Día das Letras Galegas de 1999
Programa de actividades do ano 2005
Tarxeta social co emblema societario

Centro Galego de Zug “A Nosa Terra”

Centro Galego Val do Rhin

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos (1979)
Carta do Presidente do Centro (1996)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo"
Folleto do XXX aniversario societario (2009)
Emblema societario

Centro Galego Val do Rhin

Centro Galicia de Olten

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

1 informe

Conservada en formato papel (orixinais):

Boletín "Centro Galicia de Olten : aniversario"

Centro Galicia de Olten

Centro Gallego de Berna

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos (1973)

Conservada en formato papel (orixinais):

1 pin conmemorativo

Centro Gallego de Berna

Centro Gallego de St. Gallen

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

Regulamento (05/12/1971)

Conservada en formato papel (orixinais):

Carta enviada pola Directiva (1981)

Centro Gallego de St. Gallen

Centro Gallego de Winterthur

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos renovados (13/04/1991)
Revista "Xuntanza : voceiro do Centro Galego"

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos traducidos ao alemán (01/04/1973)
Estatutos (29/09/1979)

Centro Gallego de Winterthur

Circular enviada aos centros que conforman a Federación

Circular enviada polo Vicepresidente da Federación de Sociedades Galegas na Suiza, José Pereira, aos centros que a conforman para informalos do acordo adoptado na Asemblea de Delegados celebrada en Xenebra o día 14 de marzo de 1981. Nesa Asemblea acordouse celebrar en Lausanne o Día de Galicia na Suiza nos días 4 e 5 de xullo. Para a súa celebración insta a creación dunha comisión en cada centro participante e á súa comunicación inmediata co obxectivo de convocar unha xuntanza a nivel nacional.

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Diáspora : revista da Federación de Sociedades Galegas na Suíza

Esta revista societaria foi editada para informar da situación da colectividade galega e particularmente das entidades federadas (historia, actividades, congresos, etc.). Conceden unha especial atención aos temas de Galicia, así o primeiro número está dedicado a Eduardo Blanco Amor, mentres que o número dous contén diversos artigos sobre a emigración reproducidos de «A Nosa Terra». Outros traballos versan sobre a situación da lingua galega, o sindicalismo, a crise laboral en Suíza, as pensións para os emigrantes, etc. Completan a publicación páxinas de pasatempos.

Números conservados en formato papel:

1993: n. 1 (fotocopias)
1997: n. 2
1999: n. 3
2004: n. 4
2005: n. 5
2006: n. 6

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Emblema societario

Emblema societario enviado pola Federación de Sociedades Galegas na Suiza ao Consello da Cultura Galega, conservado en formato papel.

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Enquisa "As sociedades galegas no mundo"

Enquisa "As sociedades galegas no mundo" cuberta pola Federación de Sociedades Galegas na Suiza a iniciativa do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega (19/05/1999), conservada en formato papel.

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Estatutos da Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Estatutos conservados en formato papel:

 • Edición bilingüe galego-castelán do proxecto de Estatutos da Federación de Asociacións Galegas na Suiza (FAGS) (03/1973), 12 páxinas
 • Borrador de Estatutos da Federación de Sociedades Galegas na Suiza (FSGS), coa proposta de modificacións da sociedade Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego (1980).
 • Estatutos da Federación de Sociedades Galegas na Suiza aprobados no III Congreso celebrado en Lausana (26/05/1985), 5 páxinas (fotocopias)

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Estatutos do Centro Gallego de Berna

Estatutos da sociedade, aprobados en Asemblea Extraordinaria o día 31 de maio de 1973, pasando a denominarse "Centro Gallego de Berna", conservados en formato papel (fotocopias).

Centro Gallego de Berna

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos da FAGS (1973)
Actas das reunións da Comisión Executiva (1980-1981)
Circular enviada aos centros que conforman a Federación
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1999)
Folleto do I Día de Galicia en Suiza (1981)
Folleto: Arte e cultura de Galicia (1983)
Folleto da representación do "Ballet Gallego Rey de Viana" (1983)
Folleto e folla voandeira do Día de Galicia en Suiza (1985)
Políptico: Arte e cultura da Galiza (1986)
Díptico do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura da Galiza (1986)
Díptico co dossier de prensa do programa Arte e cultura da Galiza e do grupo Milladoiro (1986)
Folleto do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura de Galiza (1987)
Folleto do Día das Letras Galegas (1988)
Folleto do Día da Patria Galega (1990)
Emblema societario
Revista "Diáspora : revista da Federación de Sociedades Galegas na Suíza"
Boletín "Letras Galegas"

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos da FSGS (1985)
Circular enviada aos centros que conforman a Federación (1981)

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Folletos de actividades culturais

Folletos cos programas de actividades culturais organizadas pola Federación de Sociedades Galegas na Suiza, conservados en formato papel:

 • Folleto do I Día de Galicia en Suiza (04-05/07/1981)
 • Folleto: Arte e cultura de Galicia (05/1983)
 • Folleto da representación do "Ballet Gallego Rey de Viana" (21/05/1983) dentro do ciclo Arte e cultura de Galicia (05/1983)
 • Folleto e folla voandeira do Día de Galicia en Suiza (05/1985)
 • Políptico: Arte e cultura da Galiza (05/1986)
 • Díptico do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura da Galiza (05/1986)
 • Díptico co dossier de prensa do programa Arte e cultura da Galiza e do grupo Milladoiro (05/1986)
 • Folleto do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura de Galiza (04-12/1987)
 • Folleto do Día das Letras Galegas (05/1988)
 • Folleto do Día da Patria Galega (23-24/06/1990)

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Resultados 1 a 20 de 30