América do Sur

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

América do Sur

América do Sur

Termos equivalentes

América do Sur

 • UP Sudamérica
 • UP Suramérica
 • UP América Meridional
 • UP Amércia del Sur

Termos asociados

América do Sur

1197 Descrición arquivística resultados para América do Sur

1 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Boletín de la Sociedad Residentes del Municipio de Porriño

Esta publicación societaria está destinada a informar aos seus socios dos asuntos internos da institución (nómina de socios, memorias anuais, asembleas, proxecto de estatutos, balances económicos, novas sociais, falecementos, etc.). Tras a fusión de varias sociedades de emigrantes naturais de Porriño pasa a denominarse «Boletín de la Sociedad Residentes del Municipio de Porriño y sus distritos». Recolle outras novas de interese para os asociados e informa dos proxectos impulsados en Galicia pola sociedade (escolas, bibliotecas, etc.), ou noticias da actualidade de España, de Galicia e particularmente da súa comarca (sección «De Porriño»), nas que se manifesta o apoio ao movemento agrarista e o seu republicanismo. Por último, cabe citar a inserción de colaboracións literarias, artigos de carácter divulgativo relativos á educación, á cooperación, etc.

Números conservados en papel:

Orixinal:

1972/1973: n. 206/209
1974/1975: n. 213/215

Fotocopias:

1941: n. 82

Sociedad residentes del municipio de Porriño

Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas

Esta publicación é en realidade unha continuación de «Galicia : Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas» que por motivos políticos tivo que deixar de editarse con ese nome. Continúan coa mesma liña editorial informando sobre a Federación e as sociedades que a integran sobre temas de Galicia ou da colectividade. Tras a publicación de quince números baixo esta cabeceira volta a editarse como «Galicia».

Fondos en microfilme:

1943: n. 1-2
1944: n. 3-15

Federación de sociedades gallegas de la república Argentina

Boletín informativo

Boletín editado polo Centro Gallego de Buenos Aires para informar sobre as actividades da entidade e a súa vida interna (doazóns, socios ingresados, servizos médicos, directorio médico da entidade etc.). Informan tamén da biblioteca "Manuel Murguía", do Teatro Castelao, do Panteón social ou das actuacións do Coro do centro.

Números en papel:

1997: novembro
1998: maio
1999: setembro

Centro Gallego de Buenos Aires

Boletín Informativo da Agrupación Galaica : Órgao de difusión mensual da Agrupación Galaica da Irmandade Galega de Venezuela

Este boletín foi creado pola Agrupación Galaica, o sector máis nacionalista dentro dos diversos grupos que integran a Hermandad Gallega de Venezuela, para informar sobre as actividades, programas e opinións deste grupo. Complementa esta información con diversas achegas sobre a cultura galega, principalmente notas biográficas de galegos ilustres.

Números conservados en formato papel:

1988: n. 1 (marzal), abril/maio
1989: abril/maio

Hermandad Gallega de Venezuela

Boletín informativo de la Asociación Hijos de Silleda

Esta publicación societaria foi editada para informar das actividades realizadas pola entidade e das novas sociais, incluíndo noticias da actualidade de Silleda, algúns artigos de temática variada e colaboracións literarias.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

 • 1979: s.n.
 • 1983: n. 24

Sociedad hijos de Silleda de protección mutua

Boletín Informativo de la Federación de Centros Españoles de Venezuela

Boletín Informativo que a Secretaría de Cultura da Federación de Centros Españoles de Venezuela (FECEVE) comeza a publicar en xaneiro de 1986, dirixida a todos os centros españois de Venezuela como "medio eficaz de conocernos más, de valorarnos más, de entendernos más y de querernos más".

Número conservado en formato papel:

1986: n. 1

Federación de Centros Españoles de Venezuela

Boletín Informativo de la Junta Directiva de la Hermandad Gallega de Venezuela

Boletín que comezou a súa andadura en abril de 1996 co obxectivo de informar á colectividade das xestións e plantexamentos da Xunta Directiva da "Hermandad Gallega de Venezuela" durante o seu período de goberno.

Número conservado en formato papel (fotocopias):

1996: abril

Hermandad Gallega de Venezuela

Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y sus distritos

Esta publicación societaria está destinada a informar aos seus socios dos asuntos internos da institución (nómina de socios, memorias anuais, asembleas, proxecto de estatutos, balances económicos, novas sociais, falecementos, etc.). Tras a fusión de varias sociedades de emigrantes naturais de Porriño pasa a denominarse «Boletín de la Sociedad Residentes del Municipio de Porriño y sus distritos». Recolle outras novas de interese para os asociados e informa dos proxectos impulsados en Galicia pola sociedade (escolas, bibliotecas, etc.), ou noticias da actualidade de España, de Galicia e particularmente da súa comarca (sección «De Porriño»), nas que se manifesta o apoio ao movemento agrarista e o seu republicanismo. Por último, cabe citar a inserción de colaboracións literarias, artigos de carácter divulgativo relativos á educación, á cooperación, etc.

Números conservados en papel:

Orixinais:

1935: n. 58-59
1936: n. 64
1937: n. 66

Fotocopias:

1928: n. 29
1929: n. 30-33, 35
1930: n. 36-41
1931: n. 42-43, 45
1932: n. 46-48
1933: n. 50-53
1934: n. 54-57
1935: n. 58-60

Números conservados en microfilme:

1928: n. 29
1929: n. 30-33, 35
1930: n. 36-41
1931: n. 42-45
1932: n. 46-48
1933: n. 50-53
1934: n. 54-57
1935: n. 58-60

Sociedad fomento de Porriño y su distrito

Boletín oficial del Centro Gallego

Esta publicación societaria está editada polo Centro Gallego de Buenos Aires para informar sobre as súas actividades sociais e a súa vida interna (doazóns, socios ingresados, servizos médicos, resolucións da directiva, movementos de caixa, memorias anuais, etc.). Complétase con artigos referidos a Galicia, á sociabilidade dos emigrantes, coa defensa sobre a necesidade de asociación dos emigrantes en institucións afins e a defensa dos galegos residentes na Arxentina.

Números en papel:

1921: n. 99; 101-102; 104-106; 108

Números dixitalizados:

1913: n. 1-12
1914: n. 13-24
1916: n. 37-48
1917: n. 49-58, 60
1918: n. 61-62, 65-72
1919: n. 73-75, 77-84
1920: n. 85-96
1921: n. 97-109
1922: n. 110-121
1923: n. 122-133
1924: n. 134-145
1925: n. 146-157
1926: n. 158-163

Centro Gallego de Buenos Aires

Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda

Esta publicación societaria foi editada polo Centro Gallego de Avellaneda desde o 1 de setembro de 1903. Dedica a maior parte das súas páxinas a aspectos internos da institución e a informar dos diferentes actos sociais e culturais organizados pola entidade (cursos, conferencias, romarías, festas, etc.); tamén inclúe notas sociais da colectividade galega asentada en Avellaneda («Sección Oficial», «Ecos sociales»). Aparecen artigos que abordan temas culturais, colaboracións literarias, etc.

Números conservados en formato microfilme e dixital:

 • 1903: n. 1-4
 • 1904: n. 5-16
 • 1905: n. 17-29
 • 1906: n. 30-41
 • 1907: n. 42-48

Números conservados en formato microfilme:

 • 1907: n. 49-53
 • 1908: n. 54-65
 • 1909: n. 66-77
 • 1910: n. 78-88
 • 1911: n. 89-100
 • 1912: n. 101-112
 • 1913: n. 113-124
 • 1914: n. 125-136
 • 1915: n. 137-148
 • 1916: n. 149-160
 • 1917: n. 161-172
 • 1918: n. 173-184
 • 1919: n. 185-196
 • 1920: n. 197-200

Centro Gallego de Avellaneda

Borrador de Estatutos

Borrador da reforma dos Estatutos da "Sociedad hijos de Silleda de protección mutua" conservado en formato papel.

Sociedad hijos de Silleda de protección mutua

Breogán : Revista del Centro Gallego de Avellaneda

Esta publicación do Centro Gallego de Avellaneda foi editada como órgano oficial da entidade onde se publicitaban as actividades sociais; tamén aparecen artigos sobre Galicia e colaboracións literarias, así como biografías de galegos destacados. Contén numerosas fotografías e publicidade.

Número conservado en formato papel (fotocopia) e dixital:

 • 1994: n. 334

Centro Gallego de Avellaneda

Calendario

Calendario editado pola Xuntanza Fillos de Ourense en 2005, co emblema societario, conservado en formato papel.

Asociación Civil Fillos de Ourense

Campaña pro-pileta federal

A federación distribúe un modelo de planilla titulado: "Campaña pro-pileta federal en Punta Chica"

Federación de sociedades gallegas de la república Argentina

Carbia : Revista editada por la Sociedad Unión Residentes del Ayuntamiento de Carbia

Esta publicación societaria está destinada a informar aos emigrantes do concello de Vila de Cruces, residentes en Bos Aires, sobre as actividades sociais; ademais aparecen artigos sobre Galicia e o seu concello natal.

Números conservados en formato papel:

Fotocopias:

 • 1961: n. 10-25, n. especial Bodas de Plata

Orixinal:

 • 2000: n. de novembro

Unión residentes del ayuntamiento de Carbia, hoy Vila de Cruces

Carral : Revista editada por la asociación Ayuntamiento de Carral y sus contornos

Esta revista societaria foi creada para informar aos socios da entidade editora das actividades da sociedade, así como das noticias e historia do seu concello natal e de Galicia.

Número conservado en microfilme:

 • 1949: n. 2 (outubro)

Asociación del Ayuntamiento de Carral y sus contornos

Carta

A Secretaria, Gladys Raguet Orquín, e o Presidente, José Luis Sangiao Otero, da Unión de Asociaciones Gallegas de la República Argentina envían unha carta en febreiro de 2007 ao Presidente do Consello da Cultura Galega, Alfonso Zulueta, facéndolle chegar un exemplar do anuario Irmáns de 2006.

Unión de asociaciones gallegas de la República Argentina

Resultados 141 a 160 de 1197